Header Ads

Header ADS

รัฐบาลดึงผู้นำธุรกิจเอกชน ร่วมผลักดันไทยเป็นเจ้าภาพจัด Expo 2028 Phuket Thailand


รัฐบาลดึงผู้นำธุรกิจเอกชน ร่วมผลักดันไทยเป็นเจ้าภาพจัด Expo 2028 Phuket Thailand

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ร่วมประชุมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ผ่านเครือข่ายทางธุรกิจของเอกชนในต่างประเทศ เพื่อให้สนับสนุนการเสนอตัวของประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions หรือ BIE) และการลงคะแนนเสียงจากประเทศสมาชิก 171 ประเทศ เพื่อชิงชัยกับอีก 4 ประเทศในเดือน มิ.ย.นี้

โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณกว่า 4,180 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ซึ่งหากได้รับสิทธิ์จัดการจะก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญต่อประเทศ 4 ด้านหลัก คือ

1.ด้านเศรษฐกิจ จะมีเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในประเทศจากนักเดินทางทั้งคนไทยและต่างชาติรวมกว่า 4.92 ล้านคนจาก 106 ประเทศ มีเงินสะพัดกว่า 49,231 ล้านบาท และมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มากกว่า 39,357 ล้านบาท

2.ด้านการพัฒนาเมืองของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดในกลุ่มอันดามันคลัสเตอร์ ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี รวมถึงโอกาสการกระจายรายได้ของนักเดินทางต่างชาติในการจับจ่ายใช้สอยไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

3.ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้าน “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้” โดยจะก้าวสู่การเป็น “ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก” ช่วยยกระดับทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้เป็นเมืองด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

4.ด้านการบริหารและพัฒนาพื้นที่หลังการจัดงาน ในกรณีของจังหวัดภูเก็ต พื้นที่ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด จะพัฒนาเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรักษ์ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการแพทย์ สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติ และ Ecological Park อีกด้วย

ด้านนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ รายงานคืบหน้าฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของสมาคมและหน่วยงานหลักภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมงานในกลุ่มธุรกิจ อาทิ กลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงาน กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงแรม กลุ่มสายการบิน กลุ่มรีเทล และกลุ่มเครื่องดื่ม รวมถึง สภาหอการค้าฯ และสมาคมธนาคารไทย เพื่อร่วมกันสนับสนุนการประมูลสิทธิครั้งนี้


โดยทีเส็บร่วมกับหน่วยงานไทยทีม ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการหาเสียงของประเทศไทย ทั้งในและต่างประเทศ โดยกิจกรรมสำคัญที่จะจัดขึ้นต่อไป คือ การจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand Symposia เชิญกลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการและประเทศสมาชิก BIE เข้าร่วมงาน เพื่อรับฟังข้อมูลแนวคิดหลัก และจุดยืนของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

พร้อมทั้งนำเสนอศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยในการจัดงานภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” หรือชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อมุ่งเน้นการเป็นเวทีระดับโลกในการแบ่งปันประสบการณ์และสนับสนุนให้ประเทศผู้เข้าร่วมงานได้แสดงนโยบายและนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนร่วมกัน ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ESG หรือสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) โดยจะมีการจัดงานขึ้นในวันที่ 22 ก.พ.นี้ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ขณะที่ภาคเอกชนไทย เช่น หอการค้าไทยได้จัดประชุมชี้แจงความพร้อม และหารือแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ร่วมกับหอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ณ ไอคอนสยาม และสยามพารากอน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศ เอสซีจีสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ผ่านการประเมินความพร้อมจากคณะกรรมการ BIE และอยู่ระหว่างการหาเสียงพร้อมกับประเทศคู่แข่งอีก 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา เซอร์เบีย สเปน และอาร์เจนติน่า ซึ่งผู้แทนจากประเทศสมาชิก BIE 171 ประเทศจะคัดเลือกประเทศเจ้าภาพการจัดงานและจะประกาศผลประเทศที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในเดือน มิ.ย.นี้ และหากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้นับเป็นการจัดงานเอ็กซ์โประดับโลกครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.