เซอร์เทนตี้ จับมือ สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย ยกระดับมาตรฐานใหม่เนอร์สซิ่งโฮม สร้างสุขอนามัยที่ดี ด้วย 4 ขั้นตอน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

เซอร์เทนตี้ จับมือ สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย ยกระดับมาตรฐานใหม่เนอร์สซิ่งโฮม สร้างสุขอนามัยที่ดี ด้วย 4 ขั้นตอน

 เซอร์เทนตี้ จับมือ สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย

ยกระดับมาตรฐานใหม่เนอร์สซิ่งโฮม สร้างสุขอนามัยที่ดี ด้วย 4 ขั้นตอน 

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ควรได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษจากครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องของสุขอนามัย      หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลต่อเรื่องอื่นๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพกายและใจ แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ประกอบกับวิถีชีวิตของคนวัยทำงานมีข้อจำกัดเรื่องของเวลา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือเนอร์สซิ่งโฮม (Nursing Home) จึงเป็นอีกหนึ่งเลือกของหลายๆ ครอบครัว ดังนั้น บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ (Certainty) จึงได้จัดงาน สัมมนาวิชาการออนไลน์ Certainty Grand Symposium Virtual Conference 2023 ปีที่ 2 ให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ กว่า 100 แห่งโดยมี นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ นายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร

นางสาวพรภัทร จิรเรืองปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯได้จัดงานนี้เป็นปีที่ 2 เนื่องจากเล็งเห็นว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้น    เป็นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้นเรื่องของมาตรฐานการให้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญ                    ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี ของผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ในการคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขอนามัยผู้สูงอายุบนพื้นฐานความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก เซอร์เทนตี้ต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยยกระดับการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงยังให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่จะปรับตัวเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และต้องการที่จะสร้างการรับรู้ให้เห็นว่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้เป็นแบรนด์แรกที่แนะนำการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้สูงอายุ ด้วยชุดเซ็ตการดูแลผู้สูงอายุ (Certainty Holistic Wellness Care) เพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้สูงอายุแบบครบวงจรภายในแนวคิด  “เช็ด ใส่ คู่ ปูรอง” ประกอบด้วย ผ้าเช็ดทำความสะอาดเซอร์เทนตี้ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้แบบเทป เซอร์เทนตี้แผ่นเสริมซึมซับ และแผ่นรองซับเซอร์เทนตี้ 

ด้าน นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ นายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย กล่าวว่า กลุ่มผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง ซึ่งสองกลุ่มหลังจะเป็นกลุ่มที่ใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ประมาณ 10% ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด หรือคิดเป็น 1.4 ล้านคน โดย 70% จะอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพ ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น และด้วยบริบทของสังคม สภาพเศรษฐกิจ หลายครอบครัวมีข้อจำกัดเรื่องของเวลา ทำให้มีความต้องการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น           อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันจำนวนเตียงที่จะสามารถรองรับการเข้ารับบริการของผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอ จึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการรายใหม่ในการเข้ามาลงทุน แต่จะต้องขึ้นทะเบียนและผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขก่อน รวมถึงจะต้องมีหัวใจของงานบริการ และให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพ  การดูแลผู้สูงอายุ ใส่ใจเรื่องของสุขอนามัย ร่างกาย จิตใจ กิจกรรม สังคม เพื่อจะทำให้เกิดผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มีคุณภาพ

ยกระดับมาตรฐานใหม่เนอร์สซิ่งโฮม  สร้างสุขอนามัยที่ดี ด้วย 4 ขั้นตอน

ทั้งนี้ การเลือกใช้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะต้องคำนึงถึง 3 ประการ ได้แก่ 1. ความปลอดภัย จะต้องมีระบบให้ความช่วยเหลือที่ดี อุปกรณ์ การติดตั้งสัญญาณเตือนต่างๆ ห้องน้ำมีความปลอดภัย พื้นที่ใช้สอย    ไม่แออัด สามารถระบายอากาศได้ดี 2. ด้านอาคารสถานที่ จะต้องมีโครงสร้างอาคารที่มั่นคง ทางเข้า-ออกปลอดภัย มีทางลาด ทางชัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3. การบริการ เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลจะต้อง              มีจำนวนเหมาะสมกับผู้สูงอายุ มีใบรับรองการประกอบวิชาชีพ ผู้จัดการศูนย์ฯจะต้องขี้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุข มีนักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่บริบาล รวมถึงควรมีกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ในส่วนของครอบครัวที่มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุเองนั้น อยากแนะนำให้มีผู้ดูแลอย่างน้อย 2 คน เพราะหน้าที่นี้จะมีความกดดันทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ งานดูแลผู้สูงอายุเป็นงานที่ต้องทำตลอด            24 ชั่วโมง การรับภาระเพียงคนเดียวจะก่อให้เกิดความเครียด ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคต

นายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย กล่าวถึงเป้าหมายของสมาคมฯในปีนี้ว่าจะรณรงค์ให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ให้ความสำคัญกับสุขภาวะของผู้สูงอายุที่ดี หรือ Zero OK ประกอบด้วย   Zero Infection ไม่ให้เกิดการติดเชื้อใหม่ เช่น โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ Zero New Pressure การทำความสะอาดที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อและแผลใหม่ในผู้สูงอายุ  Zero Falling การป้องกันไม่ให้เกิดการหกล้ม มีการฝึกกายภาพอย่างเหมาะสม ติดตั้งอุปกรณ์เสริมในห้องน้ำ การให้ความรู้ผู้ประกอบการวิธีการดูแลหากเกิดอุบัติเหตุ และสุดท้าย Zero Medication Error การป้องกันการใช้ยาที่ผิดพลาดในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมียาโรคประจำตัวเป็นจำนวนมาก สมาคมฯจะดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกวิธีกับผู้ประกอบการ 

ทั้งนี้ เซอร์เทนตี้นับเป็นพันธมิตรที่ดีของสมาคมฯ งานสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย เพื่อยกระดับมาตรฐานและการบริการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad