แอคคอร์ จับมือ ทริปดอทคอม กรุ๊ป และ แมคคินซี่ เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีนสู่อนาคตที่ยั่งยืน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566

แอคคอร์ จับมือ ทริปดอทคอม กรุ๊ป และ แมคคินซี่ เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีนสู่อนาคตที่ยั่งยืน

             

แอคคอร์ จับมือ ทริปดอทคอม กรุ๊ป และ แมคคินซี่ เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีนสู่อนาคตที่ยั่งยืน

สามบริษัทชั้นนำร่วมกันเผยแพร่รายงานสมุดปกขาวว่าด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจีน พร้อมจัดทำชุดคำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมและผู้บริโภค

เซี่ยงไฮ้/พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็

แอคคอร์ (Accor) กลุ่มธุรกิจโรงแรมชั้นนำระดับโลก ร่วมกับ ทริปดอทคอม กรุ๊ป (Trip.com Group) ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก และแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (McKinsey & Company) บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการชั้นนำระดับโลก เผยแพร่สมุดปกขาวเชิงวิชาการฉบับใหม่ที่มุ่งสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีน รวมถึงวิเคราะห์ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อประเด็นด้านความยั่งยืน และท้ายที่สุดคือกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ผู้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีนจำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ผลการสำรวจนี้ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนที่ควรเกิดขึ้นทั้งในชีวิตประจำวันไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการบริการในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องมืออ้างอิงในอุตสาหกรรมสำหรับการสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยรายงานที่มีชื่อว่า "เส้นทางสู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในจีน"(The path toward eco-friendly travel in China) ได้นำเสนอว่า การใช้มาตรการความร่วมมือทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม ตั้งแต่แขกไปจนถึงผู้ให้บริการรายใหญ่ระดับโลก จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนสามารถก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

โลกของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความยั่งยืนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนก็มีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมอุตสาหกรรม ข้อมูลของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council) ระบุว่า จีนมีแนวโน้มเติบโตเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในปี 2575 หลังจากที่เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลกมาแล้วก่อนเกิดสถานการณ์โรคระบาด ขณะเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ยังพบด้วยว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยคิดเป็นสัดส่วนราว 6-8% ของการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดของจีนในปี 

ข้อมูลจากแมคคินซี่ระบุว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเริ่มมองหาทางเลือกที่ยั่งยืน แต่อาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการทำความเข้าใจว่าควรทำอย่างไร ขณะที่ข้อมูลจากทริปดอทคอม กรุ๊ป พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีน 85% มองว่าความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวมีความสำคัญหรือสำคัญมาก ในขณะที่ 60% กังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคชาวจีนยังไม่ชินกับแนวคิดในการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ การให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับต้นทุนด้านความยั่งยืนจึงเป็นเรื่องสำคัญ และต้องเน้นย้ำถึงความพยายามของอุตสาหกรรมในการยกระดับการให้บริการที่ยั่งยืน ซึ่งการแสดงให้เห็นถึงภาระที่ต้องแบกรับร่วมกัน และการแจ้งว่าการปรับขึ้นราคาจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น จะทำให้นักท่องเที่ยวเต็มใจจ่ายเงินมากขึ้น

เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว รายงานฉบับนี้จึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถทำได้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และช่วยเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจของผู้บริโภค อย่างการจองทริปท่องเที่ยวที่ยั่งยืนกับผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรอง การใช้เวลามากขึ้นในจุดหมายปลายทางแห่งเดียว และการปลูกฝังนิสัยใส่ใจความยั่งยืน เช่น แขกของโรงแรมสามารถลดความถี่ในการเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูที่นอน และงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง อย่างไรก็ดี พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากความยั่งยืนในระยะยาวยังจำเป็นต้องอาศัยการริเริ่มจากฝั่งผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว

สมุดปกขาวฉบับนี้จึงได้จัดทำชุดคำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่การบริการรูปแบบเชิงบวกสุทธิ (Net Positive) ซึ่งเป็นการให้มากกว่าการรับ คำแนะนำดังกล่าวครอบคลุมการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อทำให้ตัวเลือกการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนปรากฏเด่นชัดมากขึ้นบนโลกออนไลน์ การติดป้ายแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของนักท่องเที่ยว การมอบสิ่งจูงใจเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ยั่งยืน และการฝึกอบรมพนักงานให้นำแนวคิดด้านความยั่งยืนมาปรับใช้

การที่นักท่องเที่ยวมีจิตสำนึกด้านความยั่งยืนและมีความเต็มใจที่จะท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น ประกอบกับการที่ผู้ให้บริการท่องเที่ยวแต่ละรายนำแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้มากขึ้น จะช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีน "ได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็ว" ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืน อย่างไรก็ดี การยกระดับความยั่งยืนในระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยความพยายามร่วมกันทั่วทั้งอุตสาหกรรม รายงานฉบับนี้จึงทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงกระตุ้นให้ทั่วทั้งอุตสาหกรรมทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในประเทศจีน นอกจากนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นของการหล่อหลอมแนวคิดร่วมกัน รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่แขกและผู้ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกร่วมกัน

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารระดับสูงจากแอคคอร์ทริปดอทคอม กรุ๊ป และแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศจีน ในงานแถลงข่าวเปิดตัวสมุดปกขาวซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมแฟร์มอนต์ พีซ (Fairmont Peace) ในเซี่ยงไฮ้

คุณเซบาสเตียน บาซิน (Sébastien Bazin) ประธานและซีอีโอของแอคคอร์ กล่าวว่า "ผู้คนและความยั่งยืนคือหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของส่วนรวม และรายงานฉบับนี้เป็นก้าวสำคัญของแนวทางความร่วมมือในอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่สามารถทำได้โดยลำพัง แต่เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกัน การท่องเที่ยวในประเทศจีนและทั่วโลกอย่างมีความรับผิดชอบสามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน และแอคคอร์ภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำการเดินทางร่วมกันในครั้งนี้ ตลอดจนให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งแบ่งปันและมีส่วนร่วมในการสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น ความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญและเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างทริปดอทคอม กรุ๊ป ตลอดจนที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้อย่างแมคคินซี่ ในการจัดทำสมุดปกขาวที่มุ่งเน้นในเรื่องของความยั่งยืนซึ่งมีความหมายอย่างยิ่ง เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับแขก พนักงาน และพันธมิตรของเราต่อไป"

คุณเจน ซุน (Jane Sun) ซีอีโอของทริปดอทคอม กรุ๊ป กล่าวว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม ความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับธรรมชาติได้ผลักดันให้เราใช้แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรและปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น "เป้าหมายการท่องเที่ยวสีเขียว" (Green Tourism Goals) ซึ่งเข้าถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกหลายล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามุ่งมั่นที่จะผสานรวมคุณค่าทางสังคมและการค้าอันเกิดจากการปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการเติบโตทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรของเรา ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างแอคคอร์และแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี เป้าหมายของเราคือการปูทางไปสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบมากขึ้น"

คุณโจนาธาน เวิตเซล (Jonathan Woetzel) หุ้นส่วนอาวุโสของแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี และผู้อำนวยการสถาบันแมคคินซี่ โกลบอล (McKinsey Global Institute) กล่าวว่า "อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนมีขนาดใหญ่พอที่จะเป็นผู้นำในการผลักดันวาระด้านความยั่งยืน ขณะที่ผู้คนเริ่มออกมาท่องเที่ยวอีกครั้ง แต่ละขั้นตอนของการเดินทางมาพร้อมโอกาสในการเลือกและการปฏิบัติที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ทันที อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด ตั้งแต่โรงแรมและตัวแทนท่องเที่ยว ไปจนถึงนักลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ให้บริการเทคโนโลยี"

ดาวน์โหลดสมุดปกขาว "เส้นทางสู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในจีน" งานวิจัยร่วมว่าด้วยความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจีน ได้ที่ https://www.mckinsey.com.cn/wp-content/uploads/2023/03/Report-the-path-to-eco-friendly-travel-in-China-English.pdf

ดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูงได้ที่ https://we.tl/t-0EcClCiNFp 

เกี่ยวกับแอคคอร์

แอคคอร์ (Accorคือกลุ่มธุรกิจโรงแรมชั้นนำของโลกที่ส่งมอบประสบการณ์ในกว่า 110 ประเทศ ในโรงแรม 5,400 แห่ง รวมถึงร้านอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสุขภาพ หรือพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นรวมกว่า 10,000 แห่ง บริษัทมีระบบนิเวศด้านการบริการที่หลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมกว่า 40 แบรนด์ ตั้งแต่โรงแรมหรูไปจนถึงโรงแรมราคาประหยัด รวมถึงโรงแรมไลฟ์สไตล์ภายใต้ความร่วมกับเอนนิสมอร์ (Ennismore) แอคคอร์มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเชิงบวกด้วยจริยธรรมทางธุรกิจและความซื่อสัตย์ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ การพัฒนาที่ยั่งยืน การเข้าถึงชุมชน ตลอดจนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง ทั้งนี้ แอคคอร์ เอสเอ (Accor SA) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 และมีสำนักงานใหญ่ในฝรั่งเศส บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์ ปารีส (Euronext Paris) (ISIN code: FR0000120404) และตลาดโอทีซี (OTC Market) (Ticker: ACCYY) ในสหรัฐอเมริกา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ group.accor.com หรือติดตามแอคคอร์ได้ทางทวิตเตอร์เฟซบุ๊ลิงด์อินอินสตาแกรม และ ติ๊กต๊อก

แอคคอร์ มุ่งสู่การบริการรูปแบบเชิงบวกสุทธิ

แอคคอร์เป็นกลุ่มธุรกิจบริการแห่งแรกที่กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยมลพิษตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซสัมบูรณ์ 46% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับฐานในปี 2562 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวผ่านการตรวจสอบโดย SBTi และมีเป้าหมายสูงสุดในการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 จนถึงปัจจุบัน โรงแรมในเครือแอคคอร์ราว 84% ประสบความสำเร็จในการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 46 ชนิดระหว่างการให้บริการแขก และพนักงานกว่า 97% ในสำนักงานใหญ่ได้ผ่านการอบรมจาก "โรงเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลง" (School for Change) ซึ่งปลูกฝังแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในทุกแง่มุมของกลยุทธ์ทางธุรกิจและการดำเนินงานของแอคคอร์

เกี่ยวกับทริปดอทคอม กรุ๊ป

ทริปดอทคอม กรุ๊ป (Trip.com Group) เป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก ซึ่งประกอบด้วย ทริปดอทคอม (Trip.com), ซีทริป (Ctrip), สกายสแกนเนอร์ (Skyscanner) และชีนาร์ (Qunar) ซึ่งแพลตฟอร์มทั้งหมดช่วยให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถจองผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวโดยมีข้อมูลช่วยตัดสินใจและมีความคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยให้พันธมิตรสามารถมอบข้อเสนอของตนให้กับผู้ใช้งานผ่านการรวบรวมคอนเทนต์และทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน รวมถึงแพลตฟอร์มการทำธุรกรรมขั้นสูงที่ประกอบด้วยแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และศูนย์บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ทริปดอทคอม กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 และจดทะเบียนในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ) ในปี 2546 รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) ในปี 2564 ปัจจุบัน ทริปดอทคอม กรุ๊ป ก้าวขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลก โดยมีพันธกิจในการ "นำเสนอการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบเพื่อโลกที่ดีกว่า" สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://group.trip.com/

เกี่ยวกับแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี

แมคคินซี่ (McKinsey) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลกที่มุ่งมั่นช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จในการเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทั่วถึง เราทำงานร่วมกับลูกค้าทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เราผนวกรวมกลยุทธ์ที่โดดเด่นและเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น บรรลุผลลัพธ์การปฏิบัติงานที่ยั่งยืน และสร้างบุคลากรที่จะประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ปัจจุบัน เรามีหุ้นส่วน ที่ปรึกษา และพนักงานสนับสนุนมืออาชีพมากกว่า 1,400 คน ประจำอยู่ในสำนักงาน สาขาในจีน ได้แก่ ปักกิ่ง เฉิงตู ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น และไทเป สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมคคินซี่ เกรทเทอร์ ไชน่า ได้ที่ www.mckinsey.com/cn

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ: แอคคอร์ โกลบอล: ไลน์ ครีลู (Line Crieloue) อีเมล: line.crieloue@accor.comแอคคอร์ เกรทเทอร์ ไชน่า: ฟิลลิส เซียว (Phyllis Sio) อีเมล: Phyllis.sio@accor.comทริปดอทคอม กรุ๊ป: ฝ่ายสื่อ อีเมล: prmedia@trip.comแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี: เสี่ยวอวิ๋น หลี่ (Xiaoyun Li) โทร: +86 157 0213 7190 อีเมล: xiaoyun_li@mckinsey.com

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2033584/Accor_New_Report__Promoting_a_Sustainable_Future_for_China_s_Tra.jpg
รูปภาพ - 
https://mma.prnewswire.com/media/2033582/Accor_New_Report__Promoting_a_Sustainable_Future_for_China_s_Tra.jpg
รูปภาพ - 
https://mma.prnewswire.com/media/2033580/Accor_New_Report__Promoting_a_Sustainable_Future_for_China_s_Tra.jpg
รูปภาพ - 
https://mma.prnewswire.com/media/2033583/Accor_New_Report__Promoting_a_Sustainable_Future_for_China_s_Tra.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad