กรมวิชาการเกษตร เปิดปฐมฤกษ์! สร้างคนบินโดรน เพื่อการเกษตร รุ่น แรกของประเทศไทย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

กรมวิชาการเกษตร เปิดปฐมฤกษ์! สร้างคนบินโดรน เพื่อการเกษตร รุ่น แรกของประเทศไทย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะกรมวิชาการเกษตร เปิดปฐมฤกษ์สร้างคนบินโดรน


เพื่อการเกษตร รุ่น


แรกของประเทศไทย


ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ


 

กรุงเทพฯ 10 มีนาคม 2566 - นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน " พร้อมมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยานในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TAITA) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และภาคเอกชน คิกออฟหลักสูตรแรกในประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยาน (โดรน) ในช่วง 6-7 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เดนส์ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 85 คน เป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และผู้ที่สนใจ โดยผู้ผ่านการอบรมได้รับเกียรติให้เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรจากนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อใช้เป็นหลักฐานการขอใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร และสามารถรับจ้างพ่นวัตถุอันตรายด้วยอากาศยานไร้คนขับได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง  เปิดปฐมฤกษ์ สร้างคนบินโดรนเพื่อการเกษตร รุ่นแรกของประเทศ

 


นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันมีโดรนเกษตรที่บินรับจ้างพ่นสารกำจัดศัตรูพืชอยู่ประมาณ 10,000 ลำ กรมวิชาการเกษตรมีนโยบายให้ผู้รับจ้างบินโดรนดังกล่าว ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีแนวทางที่จะมอบหมายให้หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้กับผู้รับจ้างต่อไป โดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้กำกับดูแล สำหรับ“โดรน” ถือเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม และยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยลง แต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการมากขึ้น ปัจจุบันเกษตรกรมีความสนใจใช้โดรนทางการเกษตรในการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ่นชีวภัณฑ์ หว่านเมล็ดพันธุ์ หว่านปุ๋ยเม็ด โดรนเพื่อการเกษตรจะต้องใช้อย่างระมัดระวัง หากใช้ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดอันตราย โดยเฉพาะการนำไปใช้กับการพ่นวัตถุอันตราย


กรมวิชาการเกษตร ที่มีบทบาทหนึ่งในการควบคุมการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย การอบรมครั้งนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาผู้อบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีจรรยาบรรณที่ดีเพื่อก่อประโยชน์ต่อสังคมโดยมี “กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยาน " พร้อมคาดหวังดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ต้องมีผู้ผ่านการอบรม 2,000 ราย และจะดำเนินการให้ครบ 10,000 ราย ในปีงบประมาณ 2568”โดยเริ่มแผนปูพรมต่อในจังหวัดที่มีพื้นที่ทำการเกษตร/เมืองเกษตรกรในภาคต่างๆ นายระพีภัทร์ กล่าวทิ้งท้าย


การเปิดปฐมบทสร้างคนบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นแรกของประเทศไทยครั้งนี้ ยังนำมาสู่นิทรรศการโดรนเกษตร (Drone Pavilion) ที่จัดขึ้นในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายในงานจัดนิทรรศการให้ความรู้มากมาย อาทิ เทคนิคการพ่นสารกำจัดศัตรูพืช (โรค แมลง วัชพืช) ด้วยโดรน การผสมสารกำจัดศัตรูพืชสำหรับโดรน การศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการใช้โดรน การสาธิตการบินโดรน และคลินิกโดรนการเกษตรอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad