Header Ads

Header ADS

เบสราคว้าทุน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หนุนการพัฒนาโครงการผลิตทองคำ 3 ล้านออนซ์ที่เขตบาว

เบสราคว้าทุน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หนุนการพัฒนาโครงการผลิตทองคำ 3 ล้านออนซ์ที่เขตบาว

 

สรุปสาระสำคัญ

  • เบสราลงนามความตกลงที่ไม่มีผลผูกพันเข้ารับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับจัดซื้อทองคำล่วงหน้า มูลค่าสูงถึง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ ควอนตัม เมทัล รีคัฟเวอรี อิงค์ ซึ่งเบสราเชื่อว่าจะเป็นการทำสัญญาขนาดใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประเภทเดียวกันของบริษัทระดับจูเนียร์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย
  • เมื่อทำสัญญาแล้วเสร็จ จะให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบเงินประกัน (Deposit) สูงถึง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งจ่ายเป็นเวลา 30 เดือนต่อปริมาณการผลิตทองคำในอนาคต ทำให้เบสราสามารถลงทุนการผลิตที่บาวได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีการประเมินเงินประกันอื่น ๆ ในเหมืองทองคำที่บาว
  • การสนับสนุนเงินทุนดังกล่าวคาดว่าจะทำให้เบสราไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนที่ทำให้ต้องลดความเป็นเจ้าของลง หรือหนี้สินโครงการ/หนี้สินบริษัทที่กำหนดให้เบสราต้องมีภาระในการป้องกันความเสี่ยงและ/หรือเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันเกินควร โดยจะมีการส่งมอบเงินสนับสนุนสูงสุดเดือนละ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อเบสราได้รับเงินทุนตามข้อเสนอเดือนละ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วจะต้องส่งมอบทองคำเป็นการชำระคืนให้กับควอนตัม สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านออนซ์ คำนวณจากสัดส่วนการผลิตตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน โดยใช้ราคาทองคำอ้างอิงแบบลอยตัวตามที่ตกลงกัน แต่ให้ยึดราคาต่ำสุด (Floor Price) เป็นสำคัญ
  • การเบิกถอนเงินทุนดังกล่าวจะทำให้เบสรามีเงินทุนสำหรับปรับปรุงการศึกษาความเป็นไปได้ที่เริ่มดำเนินการมาก่อนหน้านี้ได้ทันที โดยกำหนดรายงานผลการศึกษาในเบื้องต้นช่วงครึ่งหลังของปี 2566
  • เมื่อดำเนินการโรงงานนำร่อง พร้อมกับศึกษาความเป็นไปได้เพิ่มเติมจนเป็นผลสำเร็จแล้ว เบสรามีแผนที่จะใช้เงินทุนดังกล่าวเริ่มการผลิตในระดับการค้าต่อไปภายใน 12-18 เดือนข้างหน้า
  • ควอนตัมคือผู้จัดจำหน่ายทองคำรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศมาเลเซีย


เพิร์ธ, ออสเตรเลีย/พีอาร์นิวส์ไวร์ /ดาต้าเซ็ต


เบสรา โกลด์ อิงค์ (Besra Gold Inc) (ASX: BEZ) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศเข้าทำความตกลงที่ไม่มีผลผูกพันเกี่ยวกับสัญญาการเบิกจ่ายเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อจัดซื้อทองคำล่วงหน้า มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการลงนามกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ ควอนตัม เมทัล รีคัฟเวอรี อิงค์ (Quantum Metal Recovery Inc) ทั้งนี้เมื่อแล้วเสร็จ เบสราเชื่อว่าจะเป็นการทำสัญญาขนาดใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประเภทเดียวกันของบริษัทระดับจูเนียร์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX) โดยเบสราส่งผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษาคือ โนเบิลเมน เวนเจอร์ส (Noblemen Ventures Pty Ltd.) เป็นตัวแทนเข้าร่วมการเจรจาการสินเชื่อครั้งนี้


โจเซลีน เบนเน็ตต์ (Jocelyn Bennett) ประธานเบสรา แสดงความเห็นว่า


การสนับสนุนเงินทุนครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงแนวทางของเบสราอย่างสิ้นเชิง พร้อมกับปูทางสู่การผลิตทองคำในโครงการบาว (Bau Project)


ในช่วงเวลาที่บริษัทผู้ผลิตทองคำรายใหม่เข้าถึงเงินทุนได้ยากและมักจะทำให้บริษัทต้องลดความเป็นเจ้าของลงไปมาก คณะกรรมการบริษัทจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถขจัดอุปสรรคดังกล่าวที่กีดขวางการเติบโตของเบสราออกไปได้สำเร็จ เวลานี้ เรามองเห็นแนวทางที่ชัดเจนในการเริ่มต้นการผลิตที่บาว โดยทุนที่ออกยังคงอยู่อย่างครบถ้วน บวกกับหนี้สิน (ถ้ามี) และข้อจำกัดตามสัญญาซึ่งผู้ให้กู้ยืมรายอื่นมักกำหนดขึ้นตามปกติอีกเพียงเล็กน้อย


เมื่อทำสัญญาแล้วเสร็จ เบสราจะสามารถเข้าถึงเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการบาวได้ทันที เราวางแผนที่จะทบทวนการศึกษาความเป็นไปได้เมื่อปี 2556 และเร่งดำเนินตามแผนงานเพื่อที่จะสามารถเริ่มการผลิตนำร่องในปีปฏิทิน 2566 ในด้านการสำรวจนั้น เราจะเน้นการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรแร่ (JORC) ที่มีอยู่ด้วยการแปลงปริมาณแร่โดยอนุมานส่วนหนึ่งให้กลายเป็นแร่ในหมวดหมู่ที่มีการวัดและระบุแล้ว


นอกจากนี้ เรายังมีควอนตัมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พันธมิตรด้านเงินทุนของบริษัทจึงมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแข็งแกร่ง การสนับสนุนด้านการเงินในครั้งนี้จึงสร้างความมั่นใจว่า อนาคตของเบสราในซาราวัก ซึ่งควอนตัมดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่งอยู่แล้วในเวลานี้จะมีความเป็นไปได้ในระยะยาว ควอนตัมยังคงแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในการสนับสนุนกลยุทธ์การสํารวจและพัฒนาของเราในซาราวักและที่บาว"


ดาโต๊ะ ลิม คองห์ ซูน (Dato Lim Khong Soon) ประธานบริหารของควอนตัม มีความเห็นว่า


เรารู้สึกยินดีเป็นที่สุดที่ได้เข้าทำสัญญากับเบสรา และมีส่วนร่วมสืบสานธรรมเนียมการทำเหมืองทองคำที่มีมายาวนานกว่า 200 ปีในภูมิภาคบาว ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เราจึงรู้สึกตื่นเต้นไปกับศักยภาพของโครงการบาว ซึ่งเราคาดว่า เงินทุนในครั้งนี้จะปลดปล่อยศักยภาพออกมาได้


เรารู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของเบสรา รวมถึงปริมาณทรัพยากรทองคำที่บาว ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของเบสรา ตลอดจนทีมงานในท้องถิ่นพยายามอย่างหนักที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทางการค้า เรามีมุมมองเกี่ยวกับทองคำที่เป็นบวก และโอกาสในการผลิตทองคำระยะยาว ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจค้าทองคําแท่งของเราในครั้งนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีมาก


ประโยชน์ที่จะได้รับ


เมื่อการทำสัญญาแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงเงินทุน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะแบ่งจ่ายตามแต่ละขั้น ในอัตราสุดไม่เกินเดือนละ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง การจ้างงาน และการดำเนินงานของโรงงานเหมืองทองคำที่บาว รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการขยายระยะเวลาเช่าเหมืองทองคำ การศึกษาความเป็นไปได้ กิจกรรมการสํารวจและการทําเหมืองทองคำ การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ การดำเนินงานเกี่ยวกับคลังทองคำ และสำหรับใช้เป็นทุนของเบสราและเป็นเงินทุนหมุนเวียน


การสนับสนุนเงินทุนดังกล่าวยังคาดว่าจะทำให้บริษัทไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนที่ทำให้ตนต้องลดความเป็นเจ้าของลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการพัฒนาโครงการ เนื่องจากหนี้สินปริมาณมากที่อาจเกิดขึ้นมักจะส่งผลกระทบทางลบต่อการประเมินมูลค่าทางการตลาดของบริษัทที่ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ


*ดูข้อมูลเพิ่มเติมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียฉบับวันที่ 21 มีนาคม 2566 หรือติดต่อ


แองเจลา อีสต์ (Angela East)
มีเดีย พลัส แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส (Media + Capital Partners)
โทร: +61 428 432 025
อีเมลangela.east@mcpartners.com.au


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.