Header Ads

Header ADS

บาห์เรนออกใบอนุญาตโกลเดนไลเซนส์ มุ่งดึงดูดโครงการลงทุนขนาดใหญ่

      legal

บาห์เรนออกใบอนุญาตโกลเดนไลเซนส์ มุ่งดึงดูดโครงการลงทุนขนาดใหญ่

มานามา,บาห์เรน/พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ 

ราชอาณาจักรบาห์เรนประกาศออกใบอนุญาตโกลเดนไลเซนส์ (Golden License) เพื่อนำเสนอมาตรการจูงใจและบริการที่คล่องตัวให้แก่ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดำเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในบาห์เรน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการกระตุ้นการลงทุนและส่งเสริมการสร้างงานภายใต้แผนปฏิรูปเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่บาห์เรนเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนที่ดึงดูดใจมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยจีดีพีที่แท้จริงของบาห์เรนเพิ่งสร้างสถิติเติบโตสูงสุดในรอบเกือบทศวรรษ

บริษัทที่ดำเนินโครงการเชิงกลยุทธ์และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะสร้างงานมากกว่า 500 ตำแหน่งในบาห์เรน หรือโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตโกลเดนไลเซนส์

สำหรับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตโกลเดนไลเซนส์จะได้รับสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์มากมาย รวมถึงการได้รับการจัดสรรที่ดินเพื่อการลงทุน บริการโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคก่อนใคร นอกจากนั้นยังได้รับความคล่องตัวในการเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งรวมถึงการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจและใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนแรงงานของบาห์เรน หรือ ทัมคีน (Tamkeen) และธนาคารเพื่อการพัฒนาบาห์เรน (Bahrain Development Bank)

แนวคิดการออกใบอนุญาตโกลเดนไลเซนส์นั้นนำเสนอโดยคณะรัฐมนตรีบาห์เรน ซึ่งมีเจ้าชายซัลมาน บิน ฮามัด อัล คอลิฟะห์ มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีบาห์เรน เป็นองค์ประธาน โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างงานในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ (Economic Recovery Plan) ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวในการปฏิรูปเศรษฐกิจและการคลังที่บาห์เรนประกาศใช้ในปี 2564 และเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจบาห์เรนเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะหลังนี้

สำหรับข้อได้เปรียบเพิ่มเติมจากการได้รับใบอนุญาตดังกล่าวประกอบด้วย ความร่วมมือแบบบูรณาการกับหน่วยงานรัฐต่าง ๆ การสนับสนุนจากผู้จัดการบัญชีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจบาห์เรน ตลอดจนการตรวจสอบกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับตามความจำเป็นและความเหมาะสม

เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจบาห์เรน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจบาห์เรน (Bahrain Economic Development Board หรือ EDB) คือหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยรวมในการดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ราชอาณาจักรบาห์เรน รวมทั้งสนับสนุนความคิดริเริ่มต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจบาห์เรนทำงานร่วมกับรัฐบาลและนักลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนในบาห์เรนให้น่าดึงดูดใจ ส่งเสริมจุดแข็งที่สำคัญ และแสวงหาโอกาสในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตผ่านการลงทุน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจบาห์เรนมุ่งเน้นไปที่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบในการแข่งขันของบาห์เรนและสร้างโอกาสในการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยภาคส่วนเหล่านี้ครอบคลุมถึงบริการทางการเงิน การผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรม การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ โลจิสติกส์และการขนส่ง

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจบาห์เรนได้ที่ www.bahrainedb.com  


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.