Header Ads

Header ADS

เอ็นดีซี พาร์ทเนอร์ชิป สนับสนุนนานาประเทศผลักดันเรื่องน้ำเป็นหัวใจของนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

                               NDC Partnership Logo

 เอ็นดีซี พาร์ทเนอร์ชิป สนับสนุนนานาประเทศผลักดันเรื่องน้ำเป็นหัวใจของนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นิวยอร์ก/พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็

เอ็นดีซี พาร์ทเนอร์ชิป (NDC Partnership) ประกาศยกระดับการสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการผลักดันเรื่องน้ำให้เป็นหัวใจของนโยบายเศรษฐกิจระดับชาติและการตัดสินใจระดับนานาชาติ ในโอกาสที่ผู้นำระดับโลกมารวมตัวกันที่นิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมน้ำประจำปี 2566 ของสหประชาชาติ (United Nations 2023 Water Conference) 

"น้ำเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นเรื่อย ๆ" ลีเชอ ชไรเนอมาเคอร์(Liesje Schreinemacher) รัฐมนตรีกระทรวงการค้าต่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของเนเธอร์แลนด์กล่าว "เราตั้งเป้าที่จะทำให้น้ำเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายด้านสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลาย ความเสมอภาค และความเจริญรุ่งเรือง ในการทำเช่นนั้น เราต้องจัดระเบียบทรัพยากรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงสองแนวทางการดำเนินการพื้นฐาน ประการแรก เราต้องเปลี่ยนโฟกัสด้านธรรมาภิบาลการบริหารจัดการน้ำโดยนำแนวทาง Water Nexus มาปรับใช้ ประการที่สอง เราต้องให้ความสำคัญกับน้ำโดยพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อระบบนิเวศในวงกว้าง ซึ่งข้อผูกพันด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศต่าง ๆ หรือ Nationally Defined Contribution (NDCs) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของแนวทางนี้ "

เราต้องตอบสนองต่อข้อเรียกร้องจากคณะกรรมการโลกว่าด้วยเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ (Global Commission on the Economics of Water) ที่ระบุว่า "โลกจะล้มเหลวในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนา หากขาดน้ำ" การสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบที่เชื่อมโยงระหว่างน้ำกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวิธีหนึ่งในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนา สภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยเหตุนี้ เอ็นดีซี พาร์ทเนอร์ชิป จึงสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการดำเนินนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศ ลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับน้ำ และเพิ่มการลงทุนภาครัฐและเอกชนโดยใช้โอกาสจาก Water Nexus ปัจจุบัน 90% ของข้อผูกพัน NDC ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านน้ำ นอกจากนี้ แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่าง ๆ หรือ National Adaptation Plans (NAPs) เกือบทั้งหมดกำหนดให้น้ำและสุขอนามัยเป็นส่วนสำคัญของแผน (UNEP 2022แต่ความล่าช้าในการดำเนินการและการจัดหาเงินทุนที่ไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถรับประกันได้ว่าประเทศจะสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้

จากแรงผลักดันของการประชุม พร้อมด้วยการสนับสนุนทางการเงินเบื้องต้นจากเนเธอร์แลนด์จำนวน 5 ล้านยูโร เอ็นดีซี พาร์ทเนอร์ชิป จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศต่าง ๆ เพื่อยกระดับการบูรณาการด้านน้ำในการวางแผน ปรับปรุง จัดหาเงินทุน และดำเนินการตามข้อผูกพัน NDC ของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอ็นดีซี พาร์ทเนอร์ชิป จะให้คำแนะนำแก่ประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับโอกาสในการเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินการตามข้อผูกพัน NDC ผ่านแนวทางที่เชื่อมโยงระหว่างน้ำกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

"ด้วยการสนับสนุนเบื้องต้นจากเนเธอร์แลนด์ เอ็นดีซี พาร์ทเนอร์ชิป จะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ คว้าโอกาสจาก Water Nexus เรายินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์จากพันธมิตรของเรา เช่น IFAD ในการสำรวจว่าจะทำอย่างไรให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้ทุกคน ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในเอ็นดีซี พาร์ทเนอร์ชิป เข้ามามีส่วนเช่นกันในการผลักดันให้น้ำเป็นหัวใจของการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ" รัฐมนตรีชไรเนอมาเคอร์กล่าว

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1687000/NDC_Partnership_Logo.jpg

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.