Header Ads

Header ADS

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ลงนามร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช เปิดโครงการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ตลาดบริหารทรัพยากรอาคาร

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ลงนามร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช เปิดโครงการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ตลาดบริหารทรัพยากรอาคาร

นายสันติ ศรีสงคราม  Director – Experience Development  บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  เป็นตัวแทนบริษัทฯในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพมหาราช โดยมีนายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เป็นตัวแทน ในการลงนามในครั้งนี้ สำหรับโครงการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความร่วมมือในการช่วยส่งเสริมการศึกษา สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา รวมถึงทางสถาบัน PLUS Eduplex ยังได้รับเกียรติจากทางวิทยาลัยให้ขึ้นบรรยายพิเศษหัวข้อ “FLIP ME :พลิกฝัน ปูทาง สร้างอาชีพ” ให้กับนักศึกษาที่สนใจในอาชีพนี้ ในด้านข้อมูลของธุรกิจสายงานบริหารอาคาร แนะนำเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพการบริหารอาคาร เปิดมุมมองให้นักศึกษามองเห็นภาพและเส้นทางในสายอาชีพใหม่ๆ อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สนใจทั้งในการมาฝึกงานและร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก ณ ห้องประชุม เมื่อเร็วๆนี้ 

ข้อมมูลจากภาพ ( เรียงจากทางซ้ายของภาพ)

  1. นายอำนาจ พิขุนทด รองผู้อำนวยการ   วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
  2. นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ ผู้อำนวยการ   วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
  3. นายสันติ ศรีสงคราม Director – Experience Development  บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.