Header Ads

Header ADS

แอคคอร์ จับมือ จินเจียง โฮเทลส์ ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันผลักดันแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบริการ

แอคคอร์ จับมือ จินเจียง โฮเทลส์ ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันผลักดันแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบริการ

สองผู้นำด้านการบริการผนึกกำลังกันขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมโรงแรม

ปักกิ่ง--พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็

การประชุมสภาผู้ประกอบการจีน-ฝรั่งเศส ครั้งที่ 5 (The Fifth Meeting of the Council of China-France Entrepreneurs) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ เมษายน ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีประมุขแห่งรัฐของจีนและฝรั่งเศส รวมถึงผู้แทนจากรัฐบาลและผู้ประกอบการทั้งจีนและฝรั่งเศสเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งการค้า การลงทุน เทคโนโลยี และการท่องเที่ยว

ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ บริษัท เซี่ยงไฮ้ จินเจียง อินเตอร์เนชันแนล โฮเทลส์ (Shanghai Jin Jiang International Hotels) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมชั้นนำของจีน และ แอคคอร์ (Accor) กลุ่มธุรกิจโรงแรมชั้นนำของโลก ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่มีกำหนดสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2576 ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยมีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมและผลักดันการเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนทั่วทั้งอุตสาหกรรมการบริการ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของอุตสาหกรรม ทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตจำนงที่จะบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดภายในปี พ.ศ. 2573 ก่อนที่จะลดลงจนบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2603 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างและกำหนดกรอบการวัดผลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่ปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมโรงแรมโดยเฉพาะ เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานและกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม ขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันเพื่อบุกเบิกมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ในส่วนของห้องพักที่ยั่งยืนและการลดขยะอาหาร ตลอดจนสำรวจโอกาสทางการเงินที่ยั่งยืน และเปิดตัวโครงการฝึกอบรมระดับโลก

ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างจินเจียง โฮเทลส์ กับแอคคอร์ ในการบุกเบิกมาตรฐาน ESG ใหม่ในอุตสาหกรรมโรงแรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในความพยายามด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลในวงกว้าง เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในประเทศจีน

ในส่วนของการพัฒนาห้องพักที่ยั่งยืนนั้น จินเจียง โฮเทลส์ และแอคคอร์ ตั้งใจว่าจะสำรวจความเป็นไปได้ในการสร้างห้องพักที่ยั่งยืน ด้วยการลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการก่อสร้างและการดำเนินงานโดยไม่กระทบต่อประสบการณ์ของแขกผู้เข้าพัก ขณะเดียวกัน ทั้งสองบริษัทตั้งเป้าลดค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำและค่าไฟฟ้าลง 10% ภายในปี พ.ศ. 2573 ส่วนในแง่ของการลดขยะอาหารนั้น ทั้งสองฝ่ายตั้งใจว่าจะวางกระบวนการที่เป็นมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นสากลเพื่อลดขยะอาหารที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดซื้อ การจัดเลี้ยง การให้บริการแขกของโรงแรม ไปจนสิ้นสุดการเข้าพักของแขก ด้วยความมุ่งมั่นในการลดขยะอาหารลง 30% ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่าการบุกเบิกมาตรฐาน ESG ใหม่ในอุตสาหกรรมโรงแรมจะมีบทบาทสำคัญที่ช่วยสนับสนุนความพยายามของจีนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และมีส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

พร้อมกันนี้ ทั้งสองฝ่ายจะเปิดตัวโครงการฝึกอบรม "โรงเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลง" (School for Change) สำหรับพนักงานในสำนักงานใหญ่และโรงแรมทุกระดับในเครือ โดยแรกเริ่มนั้น โครงการดังกล่าวเปิดตัวครั้งแรกที่สำนักงานใหญ่ของแอคคอร์ทุกแห่งเพื่อเพิ่มการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับความท้าทายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ พนักงานและบุคลากรที่มีความสามารถของทั้งสองบริษัทจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลและแนวทางการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นในเรื่องพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อช่วยให้บุคลากรแต่ละคนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและชุมชน อันจะนำไปสู่การแบ่งปันวิธีแก้ปัญหาและการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทุกระดับ

นอกจากนี้ ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะมีการประเมินและสำรวจโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในด้านการเงินที่ยั่งยืน โดยทั้งสองฝ่ายหวังที่จะพัฒนาความเป็นไปได้ในการใช้การเงินที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือสร้างความเปลี่ยนแปลง ซึ่งแนวคิดริเริ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้สินเชื่อและการเงินสีเขียวเพื่อช่วยสร้างการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างเงื่อนไขทางการเงินกับเป้าหมายและมาตรฐานความยั่งยืนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ในฐานะกลุ่มธุรกิจโรงแรมชั้นนำที่ทรงอิทธิพลทั้งคู่ จินเจียง โฮเทลส์ และแอคคอร์ หวังว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นการส่งสารอย่างชัดเจนให้อุตสาหกรรมการบริการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรมโรงแรม ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือผ่านการจูงใจผู้นำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมให้มาร่วมสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน นอกจากนี้ บริษัททั้งสองยังมองว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นโอกาสในการสำรวจความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันมากขึ้น โดยเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของความร่วมมือระหว่างองค์กรจีนกับฝรั่งเศส

คุณแกรี โรเซน (Gary Rosen) ซีอีโอของแอคคอร์ เกรทเทอร์ ไชน่า กล่าวว่า "เราภูมิใจที่ได้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับจินเจียง โฮเทลส์ ซึ่งเป็นบริษัทด้านการบริการชั้นนำระดับโลกและมีบทบาทสำคัญในประเทศจีน เรามั่นใจว่าเมื่อร่วมมือกัน เราจะสามารถนำเสนอแนวปฏิบัติที่สำคัญเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของโลกโดยไม่กระทบต่อประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ที่แขกของโรงแรมจะได้รับ ทั้งนี้ แอคคอร์มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้สนับสนุนชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ โดยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศเป็นหัวใจสำคัญของวิสัยทัศน์ด้านการบริการและโมเดลธุรกิจของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้"

คุณเชอร์ลีย์ เสิ่น (Shirley Shen) ซีอีโอของจินเจียง โฮเทลส์ กล่าวเสริมว่า "อุตสาหกรรมการบริการถือเป็นหนึ่งในภาคส่วนเศรษฐกิจที่มีชีวิตชีวาและกว้างขวางครอบคลุมมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ซึ่งมีศักยภาพสูงในการสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในฐานะกลุ่มธุรกิจโรงแรมชั้นนำในอุตสาหกรรม ทั้งจินเจียง โฮเทลส์ และแอคคอร์ ต่างมุ่งมั่นที่จะส่งสารที่ชัดเจนและทรงพลังไปยังอุตสาหกรรมในวงกว้าง เราขอเรียกร้องให้เพื่อนร่วมวงการช่วยกันสนับสนุนแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในอุตสาหกรรมการบริการ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในความพยายามครั้งนี้ เราจะร่วมกันผลักดันให้อุตสาหกรรมของเรามีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายด้าน ESG"

หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ

คณะกรรมการผู้ประกอบการจีน-ฝรั่งเศส (China-France Entrepreneurs Committee) เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนและการสร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจจีนกับฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์จีนและกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินฝรั่งเศส โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้นำจีนและฝรั่งเศสร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อทำหน้าที่เป็น "ช่องทางที่สอง" ในการแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลและวิสาหกิจของทั้งสองประเทศ การประชุมแลกเปลี่ยนนี้เป็นมาตรการสำคัญเพื่อดำเนินการตามเจตนารมณ์ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง ว่าด้วย "การกระชับความร่วมมือจีน-ฝรั่งเศส และจีน-สหภาพยุโรปในหลากหลายด้าน" ทั้งยังเป็นเวทีสำคัญสำหรับบริษัทจีนและฝรั่งเศสในการหารือและสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ อีกด้วย

เกี่ยวกับแอคคอร์

แอคคอร์ (Accor) คือกลุ่มธุรกิจโรงแรมชั้นนำของโลกที่ส่งมอบประสบการณ์ในกว่า 110 ประเทศ ในโรงแรม 5,400 แห่ง รวมถึงร้านอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสุขภาพ หรือพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นรวมกว่า 10,000 แห่ง บริษัทมีระบบนิเวศด้านการบริการที่หลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมกว่า 40 แบรนด์ ตั้งแต่โรงแรมหรูไปจนถึงโรงแรมราคาประหยัด รวมถึงโรงแรมไลฟ์สไตล์ภายใต้ความร่วมกับเอนนิสมอร์ (Ennismore) แอคคอร์มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเชิงบวกด้วยจริยธรรมทางธุรกิจและความซื่อสัตย์ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ การพัฒนาที่ยั่งยืน การเข้าถึงชุมชน ตลอดจนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง ทั้งนี้ แอคคอร์ เอสเอ (Accor SA) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 และมีสำนักงานใหญ่ในฝรั่งเศส บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์ ปารีส (Euronext Paris) (ISIN code: FR0000120404) และตลาดโอทีซี (OTC Market) (Ticker: ACCYY) ในสหรัฐอเมริกา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.group.accor.com หรือติดตามแอคคอร์ได้ทางทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ลิงด์อิน อินสตาแกรม และ ติ๊กต๊อก

แอคคอร์ มุ่งสู่การบริการรูปแบบเชิงบวกสุทธิ

แอคคอร์เป็นกลุ่มธุรกิจบริการแห่งแรกที่กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยมลพิษตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซสัมบูรณ์ลง 46% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับฐานในปี 2562 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวผ่านการตรวจสอบโดย SBTi และมีเป้าหมายสูงสุดในการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 จนถึงปัจจุบัน โรงแรมในเครือแอคคอร์ราว 84% ประสบความสำเร็จในการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 46 ชนิดระหว่างการให้บริการแขก และพนักงานกว่า 97% ในสำนักงานใหญ่ได้ผ่านการอบรมจาก "โรงเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลง" (School for Change) ซึ่งปลูกฝังแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในทุกแง่มุมของกลยุทธ์ทางธุรกิจและการดำเนินงานของแอคคอร์

เกี่ยวกับจินเจียง โฮเทลส์

จินเจียง โฮเทลส์ (Jin Jiang Hotels) คือบริษัทด้านการบริการชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโรงแรม แฟรนไชส์ และการดำเนินงาน โดยในฐานะที่เป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและใหญ่เป็นอันดับสองของโลก จินเจียง โฮเทลส์ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในฐานะผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ณ เดือนกันยายน 2565 บริษัทบริหารโรงแรมมากกว่า 11,251 แห่ง โดยมีห้องพักมากกว่า 1.07 ล้านห้องทั่วประเทศจีนและใน 59 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ด้วยสถานะที่แข็งแกร่งในระดับสากลและฐานสมาชิกมากกว่า 182 ล้านคน จินเจียง โฮเทลส์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การบริการที่ยอดเยี่ยมในระดับโลกอย่างไม่หยุดยั้ง

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ

จินเจียง โฮเทลส์
เจวี๋ย จาง (Jue Zhang)
อีเมล: 
Zhangjue@jinjianghotels.com

แอคคอร์ โกลบอล 
ไลน์ ครีลู  (Line Crieloue)
รองประธานฝ่ายการสื่อสารภายนอกองค์กร
อีเมล: 
line.crieloue@accor.com 

ซินเยว่ หวัง (Xinyue Wang)
ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารภายนอกองค์กร
อีเมล: 
xinyue.wang@accor.com

แอคคอร์ เกรทเทอร์ ไชน่า
ฟิลลิส เซียว (Phyllis Sio)
อีเมล: 
Phyllis.sio@accor.com 

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2049704/Accor_Accor%C2%A0and%C2%A0Jin%C2%A0Jiang_Hotels%C2%A0sign_Memorandum_of_Understandin.jpg


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.