พิธีมอบขาเทียมพระราชทาน โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดสกลนคร - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พิธีมอบขาเทียมพระราชทาน โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดสกลนคร

 พิธีมอบขาเทียมพระราชทาน โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมพระราชทานแก่คนพิการขาขาดในจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียง ตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 162 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการฯ พร้อมด้วย คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธี  ซึ่งโครงการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


นอกจากนี้ยังมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรด้านสาธารณสุข และคณะบุคคลจากหลายภาคส่วนร่วมในพิธี

โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี   โดยออกหน่วยให้บริการทำขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ 5 ครั้ง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการช่วยเหลือคนพิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ โดยไม่คิดมูลค่า  เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือครอบครัว และสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมได้  

ในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ 162 นี้ มูลนิธิฯ ร่วมกับจังหวัดสกลนครได้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ผู้ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมองค์แรก และทรงร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535 โดยครั้งนี้มีผู้ได้รับบริการขาเทียมจำนวนทั้งสิ้น 81 ราย 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad