Header Ads

Header ADS

“ไลอ้อน” รับประกาศนียบัตรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


 “ไลอ้อน” รับประกาศนียบัตรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซ


เรือนกระจก  


 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ดร.กิตติวัตร โสมวดี (ขวา) รองผู้จัดการบริหารการผลิต บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้แทนบริษัท ฯ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ในฐานะองค์กรรักษ์โลก โดยได้รับเกียรติจากนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ TGO เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร  

บริษัท ไลอ้อน ได้รับการรับรองอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ Sulfonion Plus (Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid) และ คาร์บอนนิวทรัล ผลิตภัณฑ์ ไลปอนเอฟ สูตรอนามัย ชนิดเติมขนาด 550 ml จำนวน 672,029 ถุง ทำการชดเชย คาร์บอนเครดิตปริมาณ 325 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความใส่ใจต่อภาวะโลกร้อน ร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำไปสู่การจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทยในตลาดโลกและเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการทางการค้าในระดับสากลต่อไป  


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.