Header Ads

Header ADS

มูลนิธิ EDF สรุปตัวเลขพร้อมเตรียมส่งมอบทุน 7,919 ทุน ให้นักเรียนที่ยากไร้ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิ EDF เตรียมส่งมอบทุน 7,919 ทุน ให้นักเรียนที่ยากไร้ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) สรุปตัวเลขนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนในปีการศึกษา 2566 ทั้งหมด 7,919 คน คิดเป็นร้อยละ 79 จากจำนวนตัวเลขผู้ที่มีรายชื่อเพื่อรอรับทุนในปีการศึกษานี้ 9,753 คน พร้อมเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าปีการศึกษา 2567 เพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา และชวนผู้ใหญ่ใจดีมอบชุดของขวัญแห่งการเรียนรู้ให้นักเรียน

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เปิดเผยว่า “มูลนิธิ EDF ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนไทยที่ยากไร้ หลังจากที่ปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ขณะนี้มูลนิธิได้สรุปตัวเลขทุนการศึกษาที่จะจัดสรรให้นักเรียนทุนที่รอรับทุนปีการศึกษา 2566ภายในภาคการศึกษาที่ นี้ได้ทั้งหมด 7,719  ทุน คิดเป็นร้อยละ 79 จากผู้ที่มีรายชื่อเพื่อรอรับทุนในปีการศึกษานี้ 9,753 คน แบ่งเป็นทุนการศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  6,278 ทุน ทุนการศึกษานักเรียนระดับมัธยมปลาย / อาชีวศึกษา 810 ทุน ทุนการศึกษานักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปรกติ 406 ทุน ทุนการศึกษานักเรียนกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 208 ทุน และทุนการศึกษานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 17 ทุน โดยขณะนี้ฝ่ายทุนการศึกษาของมูลนิธิกำลังเร่งประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงตรวจสอบเอกสารและยืนยันสถานะการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนก่อนโอนเงินทุนการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 1 หรือราวเดือนกันยายนศกนี้”

“ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาและมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากไร้ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 มูลนิธิ EDF เชื่อมั่นว่าการมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นเสมือนของขวัญที่ล้ำค่าให้นักเรียนทุนที่ได้รับโอกาสได้มีรอยยิ้ม สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากไร้ ตลอดจนถึงขัดเกลาให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตเป็นคนดี สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และที่สำคัญยิ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้ และในวันหนึ่งในอนาคตพวกเขาเหล่านี้อาจจะส่งมอบโอกาสให้นักเรียนที่ยากไร้คนอื่นเหมือนที่ครั้งหนึ่งตนเองเคยได้รับก็ได้ พร้อมกันนี้ผมขอเชิญท่านร่วมบริจาค “ชุดของขวัญแห่งการเรียนรู้” (https://edfthai.org/?page=Connect_to_your_Hope_Child&id=18) เพื่อมอบให้นักเรียนทุนที่อยู่ในความอุปการะ หรือนักเรียนที่ยากไร้ในโครงการของมูลนิธิเพื่อสร้างขวัญกำลังใจอีกทั้งอาจจะเป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิตของพวกเขาก็เป็นได้” นายสรรเพชรกล่าว

นายสรรเพชรกล่าวต่อไปว่า “ในขณะนี้มูลนิธิได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าสำหรับปีการศึกษา 2567 ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2567 โดยผู้สนใจสามารถบริจาคออนไลน์ได้ที่ https://edfthai.org/?page=donation หรือโอนเงินบริจาคผ่านธนาคารบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)"  ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-7-59891-5  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 161-4-56698-0  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-77744-8  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 070-2-45369-0  และธนาคารทีเอ็มบีธนชาติ เลขที่บัญชี 069-2-41110-1 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคที่ https://edfthai.org/?page=downloads&id=94 หลังจากโอนเงินบริจาคแล้วสามารถส่งเอกสารการโอนและแจ้งรายละเอียดเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ที่อีเมล public@edfthai.org และ Line: @edfthai ทั้งนี้สามารถนำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย” 

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคทุนการศึกษา นักเรียนทุนในการอุปการะ ติดต่อทางจดหมายกับนักเรียนทุน หรือให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่นักเรียนทุนในการอุปการะ ตลอดจนถึงการทำโครงการเพื่อสังคมหรือกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนหรือชุมชน ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ อีเมล public@edfthai.org หรือ Line: @edfthai โทรศัพท์ 02-579-9209-11 (จันทร์-ศุกร์ เวลา  09.00-16.30 น.)

นอกจากนั้นผู้สนใจสามารถติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิได้ที่เว็บไซต์ www.edfthai.org โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทั้ง เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai ทวิตเตอร์ https://twitter.com/EDFFoundation อินสตราแกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ https://www.instagram.com/edfthailand/ และอินสตราแกรมภาษาญี่ปุ่น https://www.instagram.com/edfthai.jp/

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.