KKP เดินหน้าแคมเปญ #เรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้ พาพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่ย่านสยามสแควร์ ปลุกความตระหนักรู้เรื่องการเงินกับเจน Z - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

KKP เดินหน้าแคมเปญ #เรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้ พาพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่ย่านสยามสแควร์ ปลุกความตระหนักรู้เรื่องการเงินกับเจน Z


KKP เดินหน้าแคมเปญ #เรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้ พา

พนักงานจิตอาสา

ลงพื้นที่ย่านสยามสแควร์ ปลุกความตระหนักรู้เรื่อ

งการเงินกับเจน Z

 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) เดินหน้าต่อยอดแคมเปญ #เรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้ ส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการเงิน โดยเชิญชวนพนักงานในโครงการจิตอาสาของ KKP ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มเจน Z ในบริเวณสยามสแควร์และสามย่าน แหล่งรวมวัยรุ่น เพื่อสำรวจพฤติกรรมการเงิน ไลฟ์สไตล์ และมุมมองด้านการเงินของคนรุ่นใหม่ โดยข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมจะถูกนำไปประมวลผลเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของบทวิเคราะห์โดย KKP Research เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินให้กับสังคม พร้อมกับเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับองค์กรในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2567
 
นางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด เปิดเผยว่าพนักงานจิตอาสาของ KKP ได้ลงพื้นที่สำรวจความรู้ทางการเงินของคนไทยภายใต้หัวข้อ ‘ชีวิตการเงินของคน Gen Z ที่อาจไม่เคยรู้’ โดยพูดคุยกับกลุ่มประชากรอายุระหว่าง 12-25 ปี (Gen Z) จำนวนกว่า 1,000 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเงิน การออม  การใช้จ่าย การลงทุน ตลอดจนปัญหาทางการเงินที่พบเจอ ภายใต้แคมเปญส่งเสริมความรู้ทางการเงิน #เรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้  ที่ KKP ได้จัดขึ้น

2_24162113
3_24162120
4_24162125
5_24162137
6_24162151
 
“กิจกรรมครั้งมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ หนึ่ง การนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบงานวิจัยของ KKP Research สอง ส่งต่อความรู้ทางการเงินแบบเข้าใจง่ายให้กับประชาชนทั่วไป และสาม แนะนำการการลงทุนขั้นพื้นฐานให้กับผู้ที่สนใจ โดยข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมนี้ จะถูกนำไปประมวลผลและผลิตเป็นเนื้อหาเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการวางแผนการเงิน และบันดาลใจให้คนเริ่มต้นเก็บออม ไปจนถึงลงทุนได้อย่างมีความรู้ นอกจากนี้ KKP ให้ความสำคัญกับการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสา  ได้มีโอกาสใช้ความรู้และทักษะเพื่อร่วมสร้างชุมชนและสังคมที่ดี รวมถึงมีการสนับสนุนด้วยการบรรจุให้มี ‘วันลาจิตอาสา’ เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการพนักงานในทุกๆปีอีกด้วย”
 
สำหรับแคมเปญ #เรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้ ของ KKP เป็นแคมเปญที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง  และบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ภายใต้แนวคิดว่าเมื่อเผชิญกับปัญหาทางการเงิน คนจำนวนไม่น้อยมักประสบกับภาวะ "รู้งี้" หรือความเสียดายว่าหากมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ คงจะตัดสินใจหรือวางแผนการเงินได้ดีกว่านี้ KKP จึงมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญขององค์กรออกไปอย่างกว้างขวางผ่านช่องทาง และกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย  โดย KKP เชื่อว่าความรู้ทางการเงินที่ดี จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงให้กับคนไทย และจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป

7_24162154
8_24162218
9_24162221
10_24162225
11_24162233
 
เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินการโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งนำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเปี่ยมประสิทธิภาพด้วยบริการที่เหนือความคาดหมาย
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนธุรกิจด้านตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) ตลอดจนธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.kkpfg.com
   

www.kkpfg.com

KKP-ADVICE-CENTER-signature

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad