กระทรวงสาธารณสุข – สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ จัดประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 15 เครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กระทรวงสาธารณสุข – สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ จัดประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 15 เครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย

         

 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น และเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network)
จัดประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15 มุ่งเน้นการปรับรูปแบบการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ให้เข้าถึงผู้ป่วยโรคหืด และ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในระดับชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการจัดตั้งคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ในระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ สอดรับกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มความสำคัญให้กับคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
          โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วย ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการสาธารณสุขระดับประเทศ "จากปฐมบท...สู่ปฐมภูมิ" เน้นสร้างให้เครือข่ายสถานบริการด้านสุขภาพที่อยู่ใกล้ชุมชน อาทิ คลินิก
หมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และร้านขายยาคุณภาพใกล้บ้าน มีแบบแผนการรักษา และการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากล นอกจากจะเป็นการช่วยลดภาระให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าไปรักษา
ที่โรงพยาบาลศูนย์ฯ ในอำเภอเมืองแล้ว ยังเป็นการพัฒนาให้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถที่จะดูแล รักษาผู้ป่วย
โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้ทั้งเชิงรับและเชิงรุกตามแบบฉบับของแพทย์เฉพาะทาง ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ เพิ่มคุณภาพในการให้บริการ สมดังค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ (สถานี BTS ราชเทวี)
          การประชุมประจำปี ครั้งที่ 15 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่าย EACC ให้เกียรติกล่าวรายงาน พร้อมร่วมเสวนาใน หัวข้อ " สถานการณ์โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศไทย และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขระดับประเทศ "จากปฐมบท...สู่ปฐมภูมิ" สถานการณ์ในปัจจุบันและการสนับสนุนเชิงนโยบาย โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นโยบายสู่การปฏิบัติ โดย รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่าย EACC ดำเนินรายการโดย นพ.อนุชิต นิยมปัทมะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ภายในงานยังมีการประกวดผลการดำเนินงานคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง อีกด้วย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad