กสอ.ลุยถกทุกหน่วยงานลุยพัฒนากัญชาถูกกฎหมาย - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กสอ.ลุยถกทุกหน่วยงานลุยพัฒนากัญชาถูกกฎหมาย


6 พ.ค. 2562 นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ กลุ่มกัญชาและสมุนไพรว่า เตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปกัญชา นำไปต่อยอดใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งวางโมเดลการพัฒนาการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับผลประโยชน์ ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และให้ประชาชนเข้าถึงยาที่สกัดจากน้ำมันกัญชาอย่างมีคุณภาพ
"หน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากได้รับมอบหมายให้ศึกษาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เช่น กัญชา ไผ่ และสมุนไพร กระทรวงจึงได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนขึ้นมา มีนายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานคณะทำงาน และผมเป็นรองประธาน ได้ประชุมร่วมกันเพื่อต้องการวางหลักเกณฑ์ เพื่อพัฒนากระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้ต่อยอดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รองรับการนำกัญชาไปใช้อย่างถูกวิธี พยายามนำของที่อยู่ใต้ดิน ขึ้นมาให้อยู่บนดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากรัฐบาลได้ปลดล็อคกัญชา เพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ได้แล้ว”นายจารุพันธุ์ กล่าว
ทั้งนี้ล่าสุดได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นกระบวนการผลิตต้นน้ำ โดยเบโด้ จะเป็นหน่วยงานที่คัดเลือกสายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมมาให้เกษตรกรเพาะปลูก จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการกลางน้ำ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดูไปศึกษาเรื่องการอนุญาตปลูกในโรงเรือนแบบปิด ควบคุมแสง น้ำเป็นอย่างไร และเตรียมลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษางานวิจัย ใช้ห้องทดลองแปรรูปสกัดน้ำมัน สารต่างๆ ให้ได้คุณภาพร่วมกัน รวมทั้งจะใช้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมอนาคต หรือศูนย์ไอทีซี เข้ามาช่วยในเรื่องการใช้นวัตกรรมแปรรูป  
ส่วนกระบวนการปลายน้ำ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ จะนำสารสกัดน้ำมันกัญชา หรือสารอื่นๆของกัญชา ไปใช้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ต่อไป เชื่อว่า หากทำทุกขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ ต่อไปกัญชาจะเป็นพืชที่สร้างสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอน
 “ เราจะต้องช่วยยกระดับเกษตรกร , วิสาหกิจชุมชนให้ได้คุณภาพ ไม่ใช่เป็นแค่คนปลูกต้นน้ำอย่างเดียว ต้องแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ด้วย ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ไม่ใช่ปลูกแล้วนำไปขาย แล้วหมดคุณค่า เราจะต้องให้คำแนะนำตั้งแต่การปลูกโรงเรือนแบบปิด เพื่อควบคุมคุณภาพตามที่ต้องการ มีการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดกฎหมายด้วย”นายจารุพันธุ์ กล่าว  
นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)กล่าวว่า สมอ.อยู่ระหว่างการศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกัญชา ของต่างประเทศว่า ใช้มาตรฐานอะไรบ้าง เช่น การควบคุมสารต่างๆ ควบคุมสิ่งปนเปื้อนไม่ควรเกินเท่าไร อย่างไร เพื่อรองรับการทำมาตรฐานกัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่ใช่ว่า จะนำไปตากบนดิน หรือสกัดไม่ได้คุณภาพ มีสารปนเปื้อนออกมา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad