คณะวารสารศาสตร์ฯ จับมือ ‘ซินดี้ สิรินยา’ จัดโครงการ Don’t tell me how to dress ? Varasarn จุดประกายคนรุ่นใหม่แก้ปัญหาการคุกคามทางเพศ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คณะวารสารศาสตร์ฯ จับมือ ‘ซินดี้ สิรินยา’ จัดโครงการ Don’t tell me how to dress ? Varasarn จุดประกายคนรุ่นใหม่แก้ปัญหาการคุกคามทางเพศ


คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ เปิดประเด็นสร้างพลังการขับเคลื่อนทางสังคมจัดโครงการ Don't tell me how to dress × Varasarn เพื่อเปิดประสบการณ์และสร้างความตระหนักในประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิการแต่งกายของผู้หญิง รวมไปถึงการรับมือคดีล่วงละเมิดทางเพศให้เกิดแก่คนรุ่นใหม่ผ่านกรณีศึกษาการใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มิดชิดไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหาและลดอัตราความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาและกำลังก้าวเข้าสู่ในโลกการทำงาน นอกจากนี้ ยังร่วมถกประเด็นบทบาทของผู้หญิงทำงานกับปัญหา การคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน
          ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร และมุ่งปลูกฝังคุณลักษณะด้านต่างๆ อันพึงประสงค์ให้เป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้และจริยธรรม จึงกำหนดจัดโครงการ Don't Tell Me How to Dress × Varasarn ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ โรงภาพยนตร์วารสารศาสตร์ (JC Cinema) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยร่วมกับคุณคุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ ผู้ก่อตั้งโครงการ Don't Tell Me How to dress ในประเทศไทย
          ภายในงานพบกับการเสวนา "WHY ME?" หรือว่าเราที่ผิด ! ร่วมเสวนาโดย คุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ คุณจะเด็จ เชาว์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล คุณชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ที่มาร่วมถกเถียงหาต้นตอของปัญหาที่ทำให้คนในสังคมไทยยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาเหตุของ "การถูกล่วงละเมิดทางเพศ" และ "การละเมิดสิทธิของผู้หญิง" ที่มักถูกสังคมตำหนิว่าเป็นเพราะการแต่งกายของเหยื่อ พร้อมร่วมกันหาแนวทางป้องกันสำหรับผู้หญิงในสถานศึกษาและสถานที่ทำงาน ตลอดจนประเด็นบทบาทการทำงานของสื่อมวลชนกับการนำเสนอประเด็น "Sexual harassment" ในสังคม
นอกจากนั้น ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ยังร่วมกับคุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ จัดนิทรรศการ Don't tell me how to dress และนิทรรศการ Respect Me! ณ บริเวณใต้อาคารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ ณ Studio 1 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad