"ประชุมหารือนอกรอบ" พัฒนาหลักสูตร LFC10 ติวเข้มไอเดียขับเคลื่อนงานชุมชน คาดเปิดรับสมัคร พ.ค. – มิ.ย.62 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

"ประชุมหารือนอกรอบ" พัฒนาหลักสูตร LFC10 ติวเข้มไอเดียขับเคลื่อนงานชุมชน คาดเปิดรับสมัคร พ.ค. – มิ.ย.62

"ประชุมหารือนอกรอบ" พัฒนาหลักสูตร LFC10
ติวเข้มไอเดียขับเคลื่อนงานชุมชน คาดเปิดรับสมัคร พ.ค. – มิ.ย.62

       
         เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ซีอาเซียน อาคารไซเบอร์เวิลด์ ได้มีการจัดการประชุมนอกรอบ ของคณะกรรมการสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิสัมมาชีพ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานคณะกรรมการสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิสัมมาชีพ, คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล รองประธาน, คุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน กรรมการ, คุณสุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง และคุณเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ
 
          โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือใน 2 ประเด็น คือ 1.การพัฒนาหลักสูตร LFC รุ่น 10 และ 2.การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการสถาบันฯ ใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลนำเสนอในเวทีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ ขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมอบรมหลักสูตร LFC รุ่น 10 ควรเน้นกลุ่มที่ทำเรื่องท่องเที่ยวและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีพลังในการผลักดันภาครัฐ องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆได้
 
          สำหรับโครงสร้างรายละเอียดของหลักสูตร จะมีการบรรยายเปิดหัวข้อเรื่อง “โลกและการเปลี่ยนแปลง” เน้นประเด็นการท่องเที่ยว โดยจะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกิดจากชุมชนนอกเมือง และที่เกิดจากชุมชนในเมือง ตัวอย่างการจัดการท่องเที่ยวของต่างประเทศ พร้อมศึกษาดูงานในพื้นที่จริง
 
          นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการสถาบันฯ โดยวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นประธานกรรมการสถาบันว่า ควรจะมีคุณสมบัติ 3 เรื่องคือ 1. มีจิตอาสา 2. มีประสบการณ์ และ 3. มีวิสัยทัศน์ สามารถเชื่อมประสานหรือบูรณาการความร่วมมือกับภาคีอื่นได้
 
          ทั้งนี้ หลักสูตร LFC รุ่น 10 คาดว่าจะสามารถเปิดรับสมัครได้ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562
ที่อยู่ : มูลนิธิสัมมาชีพ 

1111/23 เดอะฮาบิแทท ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ติดต่อมูลนิธิ : โทร. 02-530-9204-5 โทรสาร 02-530-9206 
Email : sammachiv.pr@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad