สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขานรับนโยบายยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลสู่ระดับมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขานรับนโยบายยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลสู่ระดับมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยมีแนวคิดหลักในการผลักดันให้ผู้ผลิตในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย
          นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า "...กรมพัฒนาชุมชน หรือ พช. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านการสร้างแบรนด์ การออกแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการ "โรงเรียน OTOP" เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมุ่งเน้นในการช่วยเหลือและผลักดันให้ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย/ของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก/สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารให้มีมาตรฐานและคุณภาพมากยิ่งขึ้น..."
          สำหรับ โครงการ "โรงเรียน OTOP" เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ประชุมบึงพระราม ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 46 ผลิตภัณฑ์ อาทิ ขนมกง ข้าวปลอดสารพิษ ฝาชีหวาย สมุนไพรไล่แมลง ข้าวกล้องสามสี น้ำพริกเผาแม่แฉล้ม หมูสวรรค์สมุนไพร ไข่เค็มพอกดินสอพอง สบู่ใบบัวบก และทองม้วนบ้านหอมทอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad