สทนช.รับโล่เบื้องหลังความสำเร็จ ผลักดัน2อปท.คว้ารางวัลระดับโลก - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

สทนช.รับโล่เบื้องหลังความสำเร็จ ผลักดัน2อปท.คว้ารางวัลระดับโลก

        สทนช. ปิดทองหลังพระร่วมผลักดัน 2 อปท.คว้ารางวัล UNSPA ในเวทีระดับโลกจากยูเอ็น รองนายกฯ มอบโล่เกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการทำงานและวิทยากรที่มีประสบการณ์
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)เปิดเผยว่า สทนช.จัดส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ไปเป็นวิทยากรจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งเทคนิคและกลยุทธ์ในการเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNSPA) จนเป็นผลให้อปท.ของไทย 2 แห่ง ได้รับรางวัลดังกล่าวในเวทีระดับสากลนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา
ทั้งนี้ ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกที่ อปท.ของไทยส่งผลงานเข้าร่วม ปรากฏว่า เทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี ได้รับรางวัลที่ 2 (Second Place) รางวัล UNSPA ค.ศ.2017 สาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศในการให้บริหารด้านสุขภาพ และล่าสุดในปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล UNSPA ค.ศ.2019 สาขาพัฒนาประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐ (Developing Effective andResponsible Public Institutions) ผลงานเรื่อง “ชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม”(Self-Reliant Solar Energy Community Nongtatam Subdistrict Administrative Organization)
“ผลสำเร็จดังกล่าวสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีระดับสากล ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้อปท. จึงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ สทนช.และกรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการทำงานและวิทยากรที่มีประสบการณ์ ผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ สทนช. เป็นผู้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว พร้อม นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และน.ส.วชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร ผอ.กลุ่มวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำสทนช. ในฐานะวิทยากรที่สนับสนุน ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเร็วๆนี้” เลขาธิการ สทนช. กล่าว
สำหรับรางวัล United Nations Public Service Awards หรือ UNPSA จัดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อมอบให้หน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกที่ปรับปรุงบริการสาธารณะได้โดดเด่น โดยเปิดให้ประเทศสมาชิกเสนอผลงานขององค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นประจำทุกปี ซึ่งประเทศไทยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรต่างๆ ส่งผลงานสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล UNPSA ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน โดยในส่วนอปท.นั้นส่งผลงานเข้าร่วมตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพระดับนานาประเทศต่อไป ปรากฎว่ามีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลมาแล้วรวม 14 ผลงาน จาก 11 หน่วยงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad