ซินเจนทา ตอกย้ำการเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร กับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นระดับประเทศ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

ซินเจนทา ตอกย้ำการเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร กับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นระดับประเทศ

ซินเจนทา ตอกย้ำการเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร กับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นระดับประเทศ
นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทยให้แก่ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด โรงงานบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะอุตสาหกรรมดีเด่นแห่งปี พ.ศ. 2562 ประเภทการเพิ่มผลผลิต ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุด อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 (Prime Minister's Award 2019) ประเภทการเพิ่มผลผลิต ให้แก่ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด  โดยมี มร. เกรกอรี่ ดีทัว ผู้อำนวยการสายการผลิต ประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก  เป็นผู้ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้  

นายจารีต เจริญสุข ผู้จัดการ บริษัท ซินเจนทา โรงงานผลิตบางปู จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า “บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม และมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ความมุ่งมั่นพัฒนาด้านการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ซินเจนทา ดำเนินการอย่างเป็นเลิศในหลายด้าน ตั้งแต่การควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขภาพอาชีว อนามัย และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จนถึงส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า การได้รับรางวัลจากนายรัฐมนตรี จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่น ซินเจนทา จะรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต”  

ด้าน นางสาววัชรีภรณ์ พันธ์ภูมิพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนธุรกิจ ซินเจนทา ประเทศไทย  บริษัทชั้นนำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรเพื่ออาหาร กล่าวเสริมว่า  ซินเจนทา เป็นบริษัทแรกของธุรกิจเกษตรที่มี “แผนพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” (Good Growth Plan) เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดไว้ในวาระของสหประชาชาติปี 2030 (SDGs) ด้วยการนำความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ระดับสากล มาช่วยพัฒนาเกษตรกรรมทั้งด้านเมล็ดพันธุ์และการอารักขาพืช ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในการดูแลติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และปกป้องสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาได้ทำงานกับหลายภาคส่วน เพื่อช่วยกันนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการรับมือกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกษตรกรกำลังเผชิญอยู่  มุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจ นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างคนในสังคมกับวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น

สำหรับรางวัลระดับประเทศในครั้งนี้ ซินเจนทามีกลยุทธ์หลัก ที่มุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพ (efficiency) และ ประสิทธิผล (Effectiveness) ให้เกิดผลิตภาพ (productivity) ที่โดดเด่นใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความเป็นผู้นำ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และแนวทางธุรกิจที่ชัดเจนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมืองที่ดี 2) การวางแผนเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 3) การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า 4) การบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวางแผน ให้การพัฒนาอบรม สร้างบรรยากาศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน 5) การจัดการกระบวนการเป็นเลิศ ทั้งในแง่ต้นทุน คุณภาพ เทคโนโลยี 6) ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านความพึงพอใจของลูกค้า ประสิทธิผลขององค์กร ทรัพยากรบุคคล ผลิตภัณฑ์และบริการ บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาหลักของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรม จึงทำให้ซินเจนทาได้รับรางวัลดังกล่าว
เกี่ยวกับซินเจนทา : www.syngenta.co.th
บริษัทซินเจนทาหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบาเซิล สมาพันธรัฐสวิส ปัจจุบันมีพนักงานซินเจนทากว่า 27,000 คนในประเทศต่าง ๆ ครอบคลุมกว่า 90 ประเทศทั่วโลก เป้าหมายหลักขององค์กรซินเจนทาคือมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและอย่างเท่าเทียมทุกภูมิภาคของโลก ด้วยความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ระดับสากล เพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกรรม ปกป้องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรโลก ภายใต้พันธกิจ “นำศักยภาพของพืชสู่ชีวิต” (Bringing Plant Potential to Life)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad