CAT มุ่งพัฒนาบุคลากรตามแนว ก.พ. และ ก.พ.ร. พร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนภาครัฐ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

CAT มุ่งพัฒนาบุคลากรตามแนว ก.พ. และ ก.พ.ร. พร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนภาครัฐ

CAT มุ่งพัฒนาบุคลากรตามแนว ก.พ. และ ก.พ.ร. พร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนภาครัฐ

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จำกัด (มหาชนหรือ CAT  ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิชาการในการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศกับนายปกรณ์ นิล
ประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  และนางชุติมา หาญ
เผชิญ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  โดยการร่วมลงนาม
ของ CAT กับแต่ละหน่วยงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร
ของ CAT ให้พร้อมเรียนรู้เพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรสามารถ
สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  รวมทั้งการให้บริการแก่
ประชาชน  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 808  อาคารสำนักงาน
ใหญ่  บมจ. กสท  โทรคมนาคม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad