กรม สบส.ผนึกกำลัง 2 หน่วยงาน สร้างแอพพลิเคชั่นให้ อสม.ใช้ปราบไข้เลือดออก - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กรม สบส.ผนึกกำลัง 2 หน่วยงาน สร้างแอพพลิเคชั่นให้ อสม.ใช้ปราบไข้เลือดออกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผนึกกำลังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด พัฒนาแอพพลิเคชั่นให้อสม.ดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกผ่านระบบออนไลน์ ลดขั้นตอนการทำงาน สามารถติดตาม และส่งรายการไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว รับทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์
          นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมสนับสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมผนึกกำลังกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านแอพพลิเคชั่นอสม.ออนไลน์ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับ อสม. เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยี การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และ อสม.ก็มั่นใจในการดูแลสุขภาพของประชาชน และผู้ป่วยในชุมชนได้มากยิ่งขึ้น สร้างความเข้มแข็งในระบบสุขภาพภาคประชาชน
          นพ.ณัฐวุฒิ อธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า แอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ จะเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของอสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหนะได้มากขึ้นช่วยให้ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ส่งต่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปยังหน่วยบริการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยสามารถประมวลผล และรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ กรม สบส.ยังได้จัดทำแอพพลิเคชั่น SMART อสม. เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารให้ความรู้กับประชาชน ถึงภัยที่มีผลต่อสุขภาพทำให้ อสม. 1.04 ล้านคน ได้รับข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และครบถ้วนเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน และยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย และเปลี่ยนการรายงานผลการปฏิบัติงานทางกระดาษ เป็นการรายงานผลผ่านแอพพลิเคชั่น ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อน ลดปริมาณขยะในหน่วยงานได้อีกทางหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad