กรมปศุสัตว์โชว์ศักยภาพ มั่นใจเกษตรกรได้พันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพดี - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กรมปศุสัตว์โชว์ศักยภาพ มั่นใจเกษตรกรได้พันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพดี

กรมปศุสัตว์โชว์ศักยภาพ  มั่นใจเกษตรกรได้พันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพดี
นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต-   ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานที่ได้รับการรับรองโดยกรมปศุสัตว์ทั้งหมด 34 ศูนย์ เป็น โค 18 แห่ง สุกร 9 แห่ง  แพะ 4 แห่ง และ กระบือ 3 แห่ง ซึ่งศูนย์ผลิตน้ำเชื้อฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์จะมีข้อกำหนดในการตรวจโรคติดต่อที่สามารถผ่านทางระบบสืบพันธุ์ โรคติดเชื้อ และ โรคทางพันธุกรรมต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ   ของน้ำเชื้อที่ผลิตได้ รวมถึงกระบวนการผลิตน้ำเชื้อที่ได้มาตรฐาน และมีการควบคุมจากสัตวแพทย์ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบ    กรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2560 และ ประกาศกรม-    ปศุสัตว์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้มั่นใจได้ว่าพ่อพันธุ์ปศุสัตว์ และ น้ำเชื้อที่ผลิตจากศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานมีมาตรฐานมีคุณภาพน้ำเชื้อที่ดี ปราศจากโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์ และ โรคทางพันธุกรรม ผสมติดง่าย และสามารถสืบประวัติย้อนกลับได้อีกด้วย
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อเสียของการใช้น้ำเชื้อที่ไม่ได้ผลิตจากศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน หรือน้ำเชื้อเถื่อนนั้น นอกจากจะไม่มีคุณภาพ มีอสุจิเคลื่อนที่น้อย หรืออสุจิไม่เคลื่อนที่ อาจจะมีสิ่งปลอมปน ทำให้ผสมไม่ติด แล้วนั้น น้ำเชื้อที่ได้อาจไม่ตรงกับข้อมูลที่นำเสนอ หรือ อาจมีการปลอมปนจากพ่อพันธุ์ตัวอื่น ไม่ตรงกับพ่อพันธุ์ที่ระบุไว้ที่หลอดน้ำเชื้อ นอกจากนี้ พ่อพันธุ์ไม่ได้ผ่านการตรวจโรคประจำ ทุกปี ทำให้ได้รับโรคติดต่อผ่านทางน้ำเชื้อ เช่น โรคแท้งติดต่อ เป็นต้น จะส่งผลให้เกิดความเสียหายด้านผลผลิตได้อีกด้วย
ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายบังคับใช้กฎหมายด้านน้ำเชื้อปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด โดยมีแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน และเรื่องโทษที่เกิดจากการใช้น้ำเชื้อปศุสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิตน้ำเชื้อปศุสัตว์ และประชาชนทั่วไปทราบ รวมทั้ง จะดำเนินการเข้มงวดกับหน่วยผสมเทียมในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคคือเกษตรกรให้โคของตนเองได้รับการผสมจากพ่อพันธุ์ที่ตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ โดยกรมปศุสัตว์จะเริ่มดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกับศูนย์น้ำเชื้อที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผสมเทียมที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป หากเกษตรกร หรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเชื้อปศุสัตว์ที่ไม่ได้คุณภาพ สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลได้ที่ application DLD 4.0 กรมปศุสัตว์จะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดต่อไป ซึ่งผู้กระทำผิดจากการขายน้ำเชื้อเถื่อนจะได้รับโทษคือ จำคุกไม่เกิน  1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad