Header Ads

Header ADS

“จุรินทร์”มอบเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” รพ.เอกชน 166 แห่ง โชว์สังคมค่ายาถูกมีอยู่จริง

“จุรินทร์”มอบเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” รพ.เอกชน 166 แห่ง โชว์สังคมค่ายาถูกมีอยู่จริง

img
“จุรินทร์”มอบเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” ให้โรงพยาบาลเอกชน 166 แห่ง ที่คิดค่ายาเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบประชาชน หวังให้เป็นทางเลือกในการเข้าไปใช้บริการ ย้ำเกียรติบัตรมีอายุ 1 ปี ใครทำไม่ดี เจอร้องเรียน ยึดคืน พร้อมเปิดทางรายอื่นเข้าร่วม หากทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนรายที่ยังคิดราคาแพงอยู่ จะจับตาใกล้ชิด หากพบทำผิดกฎหมาย จัดการทันที
        
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลคุณธรรม ให้กับโรงพยาบาลเอกชน 166 แห่งที่คิดราคายาและค่ารักษาพยาบาลแบบเป็นธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชนว่า โรงพยาบาลเอกชนทั้ง 166 แห่ง ถือเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณธรรม เพราะทำธุรกิจไม่เอาเปรียบประชาชน และคิดราคายาเป็นธรรม โดยเกียรติบัตรดังกล่าว มีอายุ 1 ปี หากโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับเกียรติบัตรไปแล้ว มีคุณสมบัติไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือถูกประชาชนร้องเรียน กระทรวงพาณิชย์จะยกเลิกการให้เกียรติบัตรทันที
        
“โรงพยาบาลเอกชนทั้ง 166 ราย กระจายอยู่ใน 57 จังหวัด คิดเป็นสัดส่วน 46% ของจำนวนโรงพยาบาลเอกชนที่มีอยู่ทั้งหมด 357 ราย โดยโรงพยาบาลเหล่านี้ คิดราคายาเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบประชาชน ถือเป็นอีกทางเลือกในการเข้าไปรักษาของประชาชน และเป็นของขวัญปีใหม่อีกชิ้นที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้คนไทยที่จะได้รับการดูแลในเรื่องของราคายา”นายจุรินทร์กล่าว
        
สำหรับโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้รับเกียรติบัตร และอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลคุณธรรม ก็สามารถปรับปรุงตัวเองให้เข้าตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ และสามารถเข้ามาร่วมได้ เพราะไม่ได้ปิดกั้น ส่วนกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในกลุ่มคิดค่ายาสูงเกินจริง หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย กรมการค้าภายใน จะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และหากมีพฤติกรรมที่ขัดกับกฎหมาย หรือประชาชนมีการร้องเรียน และเมื่อตรวจสอบแล้ว พบกระทำผิดจริง จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม นอกจากราคายาแล้ว กระทรวงพาณิชย์ จะเดินหน้าจัดทำราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ด้วย เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในการเข้าไปใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชน

สำหรับเกณฑ์ของโรงพยาบาลคุณธรรม ที่กรมการค้าภายในกำหนด คือ มีรายการยาที่ขายในราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่กรมการค้าภายในกำหนดได้ไม่เกิน 50% ของรายการยาประมาณ 3,000 รายการ ที่โรงพยาบาลเอกชนแจ้งราคาซื้อ ขาย และนำเข้ามายังกรมการค้าภายใน , ส่วนต่างราคาจำหน่ายยา สูงกว่าค่าเฉลี่ยไม่เกิน 100% และในช่วงระยะเวลา 1 ปี โรงพยาบาลนั้น ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การมอบเกียรติบัตรให้กับโรงพยาบาลทั้ง 166 แห่ง เพราะต้องการให้สังคมได้รับรู้ว่าโรงพยาบาลเอกชนที่คิดค่ายาไม่แพงมีอยู่จริง และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในการรักษาพยาบาลได้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.