Header Ads

Header ADS

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจ ต้านภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ภาคอีสาน มอบผ้าห่ม พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.บึงกาฬ


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจ ต้านภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ภาคอีสาน มอบผ้าห่ม พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.บึงกาฬ

วันนี้ (วันที่ 16 ธันวาคม 2562)
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับมูลนิธิสว่างศรีวิไลธรรมสถานจังหวัดบึงกาฬ  ในช่วงเช้าทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อไว้เป็นสาธารณประโยชน์ 1หลัง บริเวณหน้าโรงเรียนเซกา อ.เซกา และ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน  1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ บริเวณที่ว่าการอำเภอเซกา อ.เซกา 500ชุด และ บริเวณที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง 500ชุด คิดเป็นมูลค่า 600,000บาท(หกแสนบาทถ้วน)โดยมีนายวีรพัชร ตนีพรวสุชัย รองประธานฯพร้อมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมในพิธี

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน  รวมทั้งสิ้น  43 จังหวัด  รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
.
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร 086-854-1418📱
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.