Header Ads

Header ADS

"คณะกรรมการป่อเต็กตึ๊ง" ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ชาว"อุบลฯ"มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัด

"คณะกรรมการป่อเต็กตึ๊ง"
ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ชาว"อุบลฯ"มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัด

อุบลราชธานี
20 ธันวาคม 2562
 14
.
วันนี้ (20 ธันวาคม 2562)
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์
 ในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว

 นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการฯ
นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ
นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ร่วมกับ อุบลวานิชสมาคม/มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี(จีตัมเกาะ)มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน จ.อุบลราชธานี ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน  2,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จุด1. บริเวณที่ว่าการอำเภอสิรินธร 750 จุด2. บริเวณอำเภอโขงเจียม 750 ชุด
จุด3. บริเวณ อบต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม 500 ชุด จ.อุบลราชธานี และในพรุ่งนี้( 21 ธ.ค.62) ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อไว้เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 4 หลัง /1.หน้าโรงเรียนอุบบวิทยาคม อ.เมือง 2.หน้าโรงเรียนปทุมวิทยากร อ.บุณฑริก 3.หน้าตลาดเทศบาลบุณฑริก อ.บุณฑริก 4.หน้าโรงเรียนบ้านน้ำยืน อ.เมือง จุ.อุบลราชธานี
คิดเป็นมูลค่า 1,400,000 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)โดยมีคณะกรรมการฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน  รวมทั้งสิ้น  43 จังหวัด  รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
.
.
 #ภาคอีสาน
 #จังหวัดอุบลราชธานี
 #มูลนิธิป่อเต็กตึีง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต
#สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง1418

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.