Header Ads

Header ADS

"หนาวนี้ป่อเต็กตึ๊งช่วยดูแลต่อเนื่องให้ชาวมุกดาหาร และ ชาวอำนาจเจริญ" มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมุกหาร และ อำนาจเจริญ

"หนาวนี้ป่อเต็กตึ๊งช่วยดูแลต่อเนื่องให้ชาวมุกดาหาร และ ชาวอำนาจเจริญ" มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมุกหาร และ อำนาจเจริญ

วันนี้ 18 ธ.ค.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว นำโดยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ร่วมกับมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร/มูลนิธิจีตี่เกาะอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ บริเวณ อบต.คำบก อ.คำชะอี 500 ชุด จ.มุกดาหาร และ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน 500 ชุด จ.อำนาจเจริญ คิดเป็นมูลค่า 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)โดยมีคณะกรรมการฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีอำนาจเจริญ
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
.
 #ภาคอีสาน
 #จังหวัดมุกดาหาร
#จังหวัดอำนาจเจริญ
 #มูลนิธิป่อเต็กตึีง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต
#สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง1418ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.