Header Ads

Header ADS

กรมพัฒน์ฯ คลอดเกณฑ์ยื่นงบการเงิน บัญชีผู้ถือหุ้น ผ่าน DBD e-Filing ย้ำปีนี้ง่ายกว่าเดิม

กรมพัฒน์ฯ คลอดเกณฑ์ยื่นงบการเงิน บัญชีผู้ถือหุ้น ผ่าน DBD e-Filing ย้ำปีนี้ง่ายกว่าเดิม

img
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินปี 2562 เปิดให้ยื่นได้ 2 ช่องทาง ผ่านระบบ DBD e-Filing และยื่นรูปแบบกระดาษ แต่ต้องผ่าน DBD e-Filing อีกครั้งภายใน 7 วัน ย้ำปีนี้ง่ายกว่าเดิม ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม แค่ดาวโหลดไฟล์มากรอกข้อมูล โดยโหลดได้เลยตั้งแต่บัดนี้ พร้อมให้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน ผ่าน DBD e-Filing ด้วย
        
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พ.ศ.2562 เพื่อนิติบุคคลจะได้เตรียมความพร้อมในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง เพราะภายในวันที่ 31 ธ.ค.2562 เป็นช่วงที่นิติบุคคลส่วนใหญ่ปิดงบการเงิน และต้องเตรียมความพร้อมในการส่งงบการเงินกับกรมฯ ในระยะต่อไป
        
โดยในการส่งงบการเงิน ได้กำหนดช่องทางการยื่นงบการเงินใน 2 ช่องทาง คือ 1.การยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing และ 2.การยื่นด้วยตนเอง (รูปแบบกระดาษ) ซึ่งจะต้องยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing อีกครั้ง ภายใน
7 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย จึงจะถือว่าการยื่นงบการเงินเสร็จสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม การยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ในครั้งนี้ จะต้องดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลผ่านไฟล์ Excel เวอร์ชั่น V.2.0 เท่านั้น โดยกรมฯ ได้พัฒนาให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์รวมถึงกรอกข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องมีขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนเวอร์ชั่นที่ผ่านมา และยังได้เตรียมความพร้อม เปิดให้นิติบุคคลดาวโหลดไฟล์ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th เลือก “บริการออนไลน์” และ “ระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์’ (DBD e-Filing)”
        
สำหรับการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด จะต้องยื่นแบบ บอจ.5 ต่อกรมฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทมหาชนจำกัด ต้องยื่นแบบ บมจ.006 ภายใน 1 เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม โดยขอให้นำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing เช่นกัน
        
“กรมฯ ขอเชิญชวนให้นิติบุคคลเตรียมความพร้อมในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแต่เนิ่นๆ และขอความร่วมมือใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ซึ่งสถิติที่ผ่านมา เป็นที่น่ายินดียิ่งที่นิติบุคคลได้ปรับตัวและเข้าสู่การใช้บริการผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น โดยการยื่นงบการเงินปี 2561 มีนิติบุคคลที่ยื่นงบการเงินจำนวน 557,691 ราย โดยยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing มากถึง 518,040 ราย คิดเป็น 93%”นายวุฒิไกรกล่าว
        
ระบบ DBD e-Filing มีประโยชน์ โดยจะช่วยให้นิติบุคคลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดการใช้กระดาษ และยังอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากข้อมูลงบการเงินของนิติบุคคลทั้งประเทศที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถนำมาประมวลผลได้ทันที ทำให้นิติบุคคลนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงช่วยผลักดันให้นิติบุคคลไทยมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.