มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้มป้องกันการระบาดพร้อมดูแลนักศึกษาจีนกว่า 200 ชีวิตใกล้ชิด - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้มป้องกันการระบาดพร้อมดูแลนักศึกษาจีนกว่า 200 ชีวิตใกล้ชิด


มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้มป้องกันการระบาดพร้อมดูแลนักศึกษาจีนกว่า 200 ชีวิตใกล้ชิดมรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คุมเข้มร่วมป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งหน่วยเฉพาะกิจร่วมกับชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงพยาบาลใกล้เคียง ตรวจสุขภาพนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมตั้งทีมคณาจารย์เฉพาะกิจดูแล 200 นักศึกษาจีนที่มาศึกษาแบบใกล้ชิด โดยปัจจุบัน ยังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อภายในมหาวิทยาลัย

          ผศ.ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แจ้งว่า "จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัย ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้วางมาตรการเข้มข้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของทุกคนในมหาวิทยาลัยในการป้องกันการระบาดของไวรัส ตั้งแต่การประกาศเตือนเรื่องอันตรายจากระดับฝุ่นละออง PM 2.5 มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ตลอดจนเมื่อได้รับข่าวสารเรื่องการระบาดของไวรัสนี้ ก็ได้ออกสื่อให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนประชาชนใกล้เคียงได้ทราบถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการระบาดของโรค"
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้มป้องกันการระบาดพร้อมดูแลนักศึกษาจีนกว่า 200 ชีวิตใกล้ชิดมรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้มป้องกันการระบาดพร้อมดูแลนักศึกษาจีนกว่า 200 ชีวิตใกล้ชิด

          "ในฐานะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีจำนวนนักศึกษาจีนจำนวนมาก ในขณะนี้กว่า 200 คน ที่สนใจมาศึกษาต่อทั้งในระดับเบื้องต้นและระดับปริญญาตรี - เอก ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และการสนับสนุนจากสถาบันขงจื๊อกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน เราได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาจีนเหล่านี้ โดยมีคณาจารย์ที่อาสาเข้ามาดูแลใกล้ชิดกับกลุ่มนักศึกษาจีน โดยมีขั้นตอนการดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนี้
          1.โครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาจีน จำนวน 150 คน ในหัวข้อเรื่อง "มาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของไวรัส Corona" โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.พรวิภา ไกรเทพ ประธานสาขาสาธารณสุขศาสตร์
          2.สำนักกิจการนักศึกษา ฝ่ายพยาบาลและอนามัย แจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
          3.ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตรวจวัดไข้และเช็คสุขภาพความแข็งแรง
          4.ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจิตอาสา เข้าร่วมติดตามให้คำแนะนำ สังเกตอาการและเฝ้าระวังการระบาดภายในมหาวิทยาลัย
          5.จัดชุดคู่มือการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการระบาดของไวรัส พร้อมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน เป็นภาษาจีน
          "โดยกลุ่มนักศึกษาจีนรวมทั้งนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ ได้ผ่านการตรวจสุขภาพ ทุกรายมีความปลอดภัยและแข็งแรงดี ไม่พบผู้ป่วยเป็นไข้แต่อย่างใด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังคงจัดทีมเฉพาะกิจ คอยเฝ้าติดตามอาการอยู่อีกเช่นเดิม ในขณะที่มีกลุ่มนักศึกษาจีนที่เดินทางกลับในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประมาณ 10 รายที่ยังอยู่ในประเทศจีน ยังไม่ได้แจ้งกำหนดการเดินทางกลับ ทางมหาวิทยาลัยได้หารือฝ่ายวิชาการแล้ว จะมีการขยายเวลาการเปิดเทอมและปรับระยะเวลาเรียนเป็นกรณีพิเศษ และจัดคณาจารย์ให้สามารถสอนเสริมสำหรับนักศึกษาจีนที่มาเข้าเรียนล่าช้า เพราะต้องผ่านการตรวจสุขภาพเข้มข้นเสียก่อน ซึ่งอาจจะใช้เวลานานถึง 2 สัปดาห์
          นอกจากนี้ ยังมีการจัดรณรงค์และเตรียมความพร้อมร่วมกับ ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมให้บริการด้านสาธารณสุขเบื้องต้นแก่นักศึกษาไทย คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีต่อสมาชิกบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทุกคน" ผศ.ดร. ลินดากล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad