“ผู้นำรุ่นใหม่ด้านการศึกษาแห่งปี”ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

“ผู้นำรุ่นใหม่ด้านการศึกษาแห่งปี”ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

“ผู้นำรุ่นใหม่ด้านการศึกษาแห่งปี”ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี   ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ของวิทยาลัยเนื่องในโอกาสได้รับ "รางวัลผู้นำด้านการศึกษาแห่งปี Thailand Education Leadership Awards 2020" จากองค์กร Com Asia องค์กรระดับโลกที่มีการพัฒนาผู้นำหลากหลายสาขา โดย ผศ.ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ (ที่ 3 จากซ้าย) อาจารย์และ ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิจัย เข้ารับรางวัลในสาขา Best Professor in Kitchen Management Studies และ ดร.วัชรากร มยุรี (ที่ 2 จากขวา) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะอุตสาหกรรมบริการ ได้รับรางวัลในสาขา Best Professor in Hotel Management Studies ณ โรงแรมพลาซ่า แอททินี เมื่อวันก่อน

          วิทยาลัยดุสิตธานี ผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมบริการและเป็นสถาบันการศึกษาในเครือของโรงแรมดุสิตธานี จัดหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรไทยและนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรไทยและนานาชาติ) สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม สถาบันเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะการปฏิบัติงานและการบริหารอย่างแท้จริง จึงได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นในแต่ละด้านของอุตสาหกรรมบริการ เพื่อรองรับความต้องการของภาคเอกชน และเปิดประตูสู่โลกกว้างของการทำงานที่หลากหลายประเทศทั่วโลก
          วิทยาลัยมุ่งเน้นถึงความเลิศในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านหลักสูตร สิ่งอำนวยความสะดวกที่พรั่งพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์ผู้ฝึกสอน ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในสาขา และล่าสุดจากการเข้ารับรางวัล Thailand Education Leadership Awards 2020 ถึง 2 รางวัล ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการศึกษาสาขาการจัดการครัว และผู้นำด้านการศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม โดยอาจารย์ทั้งสองท่าน ผศ.ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ และ ดร.วัชรากร มยุรี เป็นอาจารย์ที่ร่วมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น การสร้างเส้นทางสู่ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจบริการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกห้องเรียน
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 - 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th
หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad