Header Ads

Header ADS

มูลนิธิเอสซีจี ส่งพลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง มอบนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ พร้อมชุดติดตามสุขภาพทางไกล แก่ รพ.ศิริราช


มูลนิธิเอสซีจี ส่งพลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
มอบนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ พร้อมชุดติดตามสุขภาพทางไกล แก่ รพ.ศิริราช

มูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ให้โรงพยาบาลศิริราช
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมห้องตรวจหาเชื้อ
มอบชุดติดตามสุขภาพทางไกล 

นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจีพร้อมด้วย นายพิทยา จั่นบุญมี กรรมการมูลนิธิเอสซีจี และ นางวัทธยา พรพิพัฒน์กุล คณะทำงานมูลนิธิเอสซีจี เป็นตัวแทนส่งมอบนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ (Modular swab unitยูนิต ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช โดยออกแบบแยกสัดส่วนพื้นที่ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง พร้อมมีระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม จึงช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ พร้อมมอบอุปกรณ์ติดตามสุขภาพทางไกล (Tele-Monitoring54 ชุด เพื่อช่วยติดตามข้อมูลสุขภาพผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ ลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเก็บตัวตามลำพัง นอกจากนี้ ยังได้มอบห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroomห้อง ให้แก่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5.4 ล้านบาท โดยมีศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วย รศ.นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชเป็นตัวแทนรับมอบ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.