Header Ads

Header ADS

กรุงศรียกระดับการให้บริการช่องทางสาขา เน้นย้ำความปลอดภัยสูงสุด โอบรับกระแส New Normal หลังภาครัฐผ่อนมาตรการวิกฤตโควิด-19


กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ยกระดับการให้บริการสาขาของธนาคารที่ยังเน้นย้ำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) ด้วยการดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายอย่างสูงสุดในการรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีมาตรการดูแลที่รองรับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว พร้อมปรับกระบวนทัศน์การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ผสานช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ตอกย้ำแนวคิด 'Make Life Simple’ ของกรุงศรีที่สอดคล้องกับ 'วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่’ หรือ 'New Normal’ พร้อมมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะพนักงานสาขาในบทบาทการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  
นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขายธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นับเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบผู้คนทั่วโลกในทุกมิติทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งยังเป็นตัวเร่งให้เกิดวิถีการใช้ชีวิตปกติในรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่า New Normal  ซึ่งภาคธุรกิจต้องปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  กรุงศรีได้ออกมาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นและยังคงดำเนินต่อไปอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการที่สาขาของธนาคาร ซึ่งเรายังคงเน้นย้ำทั้งมาตรการด้านสุขอนามัยของลูกค้าและพนักงาน เช่น การวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ประจำจุดบริการ การอบโอโซนและฆ่าเชื้อโรค นอกจากนี้ เรายังเพิ่มมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ด้วยการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล การเว้นที่นั่งคอย การติดตั้ง Counter Shield ระหว่างลูกค้าและพนักงานประจำเคาน์เตอร์ เป็นต้น”
“สาขาธนาคารยังคงเป็นช่องทางหลักสำคัญระหว่างประชาชนและภาคการเงินไทยแม้ว่าเราจะก้าวสู่ New Normal ก็ตาม แต่บทบาทสำคัญของพนักงานสาขาจะเปลี่ยนไปเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในขณะที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งต่อไปกรุงศรีจะใช้กระบวนการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ที่ผสานเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ สร้างประสบการณ์ที่ดีจาก Omni Channels ให้เกิดขึ้น เพื่อสอดรับกับวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่หลังวิกฤตโควิด-19” นายพงษ์อนันต์กล่าวเพิ่มเติม
กรุงศรียกระดับการให้บริการช่องทางสาขา เน้นย้ำความปลอดภัยสูงสุด โอบรับกระแส New Normal หลังภาครัฐผ่อนมาตรการวิกฤตโควิด-19
เกี่ยวกับกรุงศรี
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานกว่า 75 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 688 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 648 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 33,255 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.3 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด) อีกด้วย
กรุงศรี มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 3,000 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานกว่า 180,000 คน MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปัน สู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน  MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.