Header Ads

Header ADS

อาเซียนประชุมทางไกลนัดสุดท้าย หารือแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจสู้โควิด-19 ถกคู่เจรจา 11 ชาติ

img

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน นัดประชุมผ่านระบบทางไกลนัดสุดท้าย 22-27 ก.ค.นี้ หารือแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 และมาตรการที่แต่ละประเทศออกมาในช่วงการแพร่ระบาด เพื่อป้องกันไม่ให้การค้ามีผลกระทบ ระบุจะมีการเตรียมความพร้อมลงนามความตกลงยอมรับร่วมยานยนต์อาเซียนในเดือนส.ค.นี้ด้วย พร้อมถก 11 คู่เจรจา เน้นหารือเปิดเสรีเพิ่มเติม การทำ FTA ร่วมมือเศรษฐกิจ
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาเซียนกำหนดจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 3/50 ผ่านระบบทางไกล ระหว่างวันที่ 22-27 ก.ค.2563 ซึ่งเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งสุดท้ายของปี เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 52 ในเดือนส.ค.2563 และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ในเดือนพ.ย.2563 ที่เวียดนาม
         
โดยการประชุม SEOM ครั้งนี้ จะหารือประเด็นผลกระทบทางเศรษฐกิจตลอดจนแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 รวมถึงมาตรการที่แต่ละประเทศออกมาในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการไหลเวียนของสินค้าระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหารือเรื่องการดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเตรียมพร้อมเพื่อลงนามความตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน (APMRA) ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะลงนามความตกลงร่วมกันในเดือนส.ค.นี้
         
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนจะพบกับ 11 คู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สหรัฐฯ แคนาดา อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหภาพยุโรป รวม 12 การประชุม โดยจะหารือประเด็นสำคัญ เช่น การเปิดเสรีเพิ่มเติมภายใต้ความตกลงที่มีอยู่เดิมกับจีน ความเป็นไปได้ในการเจรจาทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ใหม่ๆ กับแคนาดาและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ที่มีรัสเซียเป็นหัวเรือใหญ่ รวมถึงความคืบหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ ความคืบหน้าการจัดทำขอบเขตการเจรจา FTA กับสหภาพยุโรป และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจกับญี่ปุ่น เป็นต้น
         
อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยในปี 2562 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่าการค้ารวม 107,928 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยเกินดุล 17,880 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 62,904 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 45,024 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนในช่วง 5 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่า 41,218 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 24,697 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 16,522 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.