Header Ads

Header ADS

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู นำโดย อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
บัณฑิตวิทยาลัย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.