Header Ads

Header ADS

กยท. จับมือ พช. นำศาสตร์พระราชา ถ่ายทอดการทำอาชีพเกษตรกรรมแบบยั่งยืน หวังเพิ่มช่องทางการค้าด้านยางพาราแก่ชาวสวนยาง

กยท. จับมือ พช. นำศาสตร์พระราชา ถ่ายทอดการทำอาชีพเกษตรกรรมแบบยั่งยืน หวังเพิ่มช่องทางการค้าด้านยางพาราแก่ชาวสวนยาง

การยางแห่งประเทศไทย นำโดย นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่ง ประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง และ นายพิสิษฐ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน นำโดย นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ประชุมหารือแนวทางบูรณาการร่วมกันเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การทำสวนยางภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบการผลิตฐานราก 
โดยจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำการเกษตร ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สอดคล้องกับธรรมชาติ มีความสมดุลของสภาพแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สามารถสร้างรายได้และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันหาแนวทางพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราของตลาดในประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ณ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.