Header Ads

Header ADS

สสว. เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เปิดตัว “ช้อป แชท” ตลาดออนไลน์ SME ของดีทั่วไทย


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SME ยกระดับความสำเร็จ ล่าสุดนำทัพ SME ไทยเปิด “ตลาดช้อปแชท” ผ่าน แอพพลิเคชั่นไลน์ โอเพนแช็ต (Line OpenChat) เพื่อเสริมศักยภาพและทดสอบตลาดออนไลน์ โดยรวบรวมผู้ประกอบการทั่วประเทศ คัดสรรสินค้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม มาชวนนักชอปทั่วไทย แช็ตชอปของดีจากผู้ประกอบการใหม่ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศปรับตัวในการรองรับกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากการพัฒนา SME จะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ การผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ หรือ SME Startup จึงเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่สอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยในส่วนของผู้ประกอบการรายย่อยทางสสว. ก็มีนโยบายส่งเสริมและมุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่ง สสว. ได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีโครงการในด้านต่างๆขึ้น เพื่อตอบให้ตอบสนองต่อรูปแบบการพัฒนาและเศรษฐกิจไทย อย่างเหมาะ”
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) เป็นการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้มีความแข็งแรงในการริเริ่มและจัดตั้งธุรกิจให้ดำเนินการได้ในระยะยาว โดยในปี 2563-2565 สสว. จะให้ความสำคัญในการต่อยอดผู้ประกอบการในกลุ่มที่มีความพร้อมให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีศักยภาพในการทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน พร้อมการพัฒนาแนวความคิดในการสร้างธุรกิจเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ให้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
โครงการสนับสนุนเครือข่าย (SME Cluster) มุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ในจำนวนนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์นั้น ๆ เช่น สัตวแพทย์ Traders Logistics เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกัน ระหว่างผู้ประกอบการจากฐานล่างถึงระดับบน ให้เป็นคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง มีการช่วยเหลือพึ่งพากันภายในกลุ่มคลัสเตอร์ของตนเอง
โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ที่จะเชื่อมโยงงานวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือพัฒนาโมเดลการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
สสว. เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เปิดตัว “ช้อป แชท” ตลาดออนไลน์ SME ของดีทั่วไทย
ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวต่อไปว่า ซึ่งจากวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่ทำให้แพลตฟอร์มออนไลน์มีการขยายตัวในรูปแบบก้าวกระโดด ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบ New Normal ที่ผสมผสานทั้งออฟไลน์ร่วมกับออนไลน์ได้ เราจึงมุ่งเน้นเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปพัฒนาโมเดลธุรกิจ ต่อยอดด้านการตลาด ให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน โดยล่าสุด สสว. ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดตัว ห้องแช็ต ผ่านไลน์โอเพ่นแช็ต ภายใต้ชื่อ "ตลาดช้อปแชท" เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มของผู้ประกอบการใหม่ และกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ ได้ทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มแช็ต เทรนด์การตลาดโฉมใหม่ ที่ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้ามาจัดจำหน่ายและ/หรือทดสอบตลาดผ่านการแช็ตกับลูกค้าจริง ตั้งแต่วิธีการนำเสนอขายสินค้า การสร้างคอนเทนต์โปรโมท การส่งเสริมการขาย และการสร้างกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งห้องแช็ตนี้ยังช่วยสร้างโอกาสทางการค้าในการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) สำหรับผู้ขาย และผู้บริโภคสามารถเข้ามาเลือกชอปสินค้าซึ่งส่งตรงจากแหล่งผลิตของ SME ในรูปแบบการแช็ตตามเทรนด์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชอปแช็ตได้ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงเข้าไปที่ ไลน์ โอเพนแช็ต (Line OpenChat) ที่ห้องแช็ต “ตลาดช้อปแชท” ก็สามารถเริ่มต้นชอปและแช็ต ได้หลายวิธี เช่น เมื่อเห็นสินค้าบนหน้าแช็ต ก็สามารถแช็ตกับผู้ขายได้โดยตรง โดยกด “Reply” หรือจะชอปจากตลาดชอปแช็ต ฯ ตามหมวดสินค้าที่บันทึกไว้ใน โน้ต (note) และเข้าไปดูสินค้าทางคอมเม้นต์ หรือจะชอปสินค้าจากที่พบ “Notes” ก็ได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถแช็ตชอปได้แล้วตั้งแต่วันนี้
“เราคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มากกว่า 500 ร้านค้า สินค้ากว่า 1,000 รายการ มาให้ทุกคนได้เลือกสรร ทั้งนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้ผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการทดสอบตลาดที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพแนววิถีใหม่ยุคดิจิทัลที่ผสานการตลาดออฟไลน์ (offline) และออนไลน์ (Online) เข้าด้วยกันได้อย่างยั่งยืน” นายวีระพงศ์กล่าว
พิเศษสุด ! ฉลองเปิดตลาด พบกับสินค้ามากมายทั่วไทย ที่ยกขบวนพาเหรดมาจัดโปรโมชั่นให้นักชอปได้เลือกสรรกันอย่างจุใจ อาทิเช่น
  • เห็ดนางฟ้าทอดกรอบ Oyster Mashroom จ. สงขลา ซื้อ 3 ห่อ ในราคาเพียง 100 บาท พร้อมแถมฟรีอีก 1 ห่อ
  • ไส้กรอกไข่ปลา จ. พัทลุง พิเศษ 1 แพ็ค 150 บาท ซื้อครบ 5 แพ็คเหลือเพียง 500 บาทพร้อมฟรีค่าจัดส่ง
  • ทอดมันปลากรายจากวิสาหกิจชุมชน จ. ชัยนาท ผลิตจากเนื้อปลากรายแท้คุณภาพระดับพรีเมี่ยม ราคาพิเศษเพียงแพค 1 กิโลกรัม ราคา 250 บาท
  • ผลไม้อบกรอบ Fun Snack จ.เชียงราย พิเศษซื้อ 6 ถุง ปกติราคา 245 บาท เหลือเพียง 199 บาท
  • ธัญญาหารรวมอบกรอบกราโนล่า จ.เลย ลดราคาพิเศษจาก ห่อละ 250 บาท เหลือเพียง 199 บาท
  • ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพจากไร่น้องแฝดTwins’ Farm จ.ลำปาง พิเศษรแพ็ค 1 กิโลกรัมราคาเพียง 69 บาท
  • สเปรย์หญ้าเอ็นยืด สำหรับผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จ.เพชรบูรณ์ ช่วยลดอาการปวดบวม ซื้อครบ 4 ขวด ฟรีขวดเล็ก 1 ขวด
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Line OpenChat ที่ห้องแช็ต “ตลาดชอปแชท” หรือ โทร. 084-099-4955 หรือแอดไลน์ผ่าน QR Code หรือ แอพพลิเคชั่น SME Connext ของทางสสว.

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.