Header Ads

Header ADS

เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “คุณวุฒิ APFinSA Awards 2020” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 สะท้อนการพัฒนาประสิทธิภาพตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล คุณวุฒิ APFinSA Awards 2020 


ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 สะท้อนการพัฒนาประสิทธิภาพตัวแทน


นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับคณะตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพของเมืองไทยประกันชีวิต ในโอกาสรับรางวัล คุณวุฒิ APFinSA Awards 2020 ในงาน “APFinSA Awards” ครั้งที่ ประจำปี  2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Financial Services Association - APFinSA) ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน (THAIFAประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, อินเดีย, มาเลเซีย, มาเก๊า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ ไทย, และ ไต้หวัน โดยเป็นการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพตัวแทนของบริษัทฯ ที่ทุ่มเทความสามารถและให้การบริการที่ดีแก่ผู้เอาประกันภัย งานจัดขึ้น ณ  ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.