Header Ads

Header ADS

กลุ่มดารา นักแสดงร่วมอุดหนุนผักจากเกษตรกร “คุณภาพดี-ราคายุติธรรม” ที่ตลาดสี่มุมเมืองกลุ่มดารา นักแสดงร่วมอุดหนุนผักจากเกษตรกร
คุณภาพดี-ราคายุติธรรม” ที่ตลาดสี่มุมเมือง

ตลาดสี่มุมเมือง ศูนย์กลางค้าส่งผัก-ผลไม้ชั้นนำของเอเชีย ถือเป็นตลาดค้าส่งผักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยปริมาณการซื้อขายผักต่อวันที่มากที่สุด ในปริมาณกว่า 6,000 ตันต่อวัน ครอบคลุมผักทุกชนิด ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ตลาดสี่มุมเมือง ได้สนับสนุนเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผักชนิดต่างๆ เข้ามาจำหน่ายตรงกับผู้ซื้อ ณ “อาคารรถผัก” ช่วยเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น
กลุ่มที่ให้การสนับสนุนเกษตรกรอีกกลุ่ม คือ ดารา นักแสดง ที่พร้อมใจเลือกผักจากตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งมีคุณภาพดี สดใหม่ ราคายุติธรรม ส่งตรงจากสวนทุกวัน นำโดย ทับทิม อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์อ้อม พิยดา จุฑารัตนกุลเบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา และ มิค บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติเกด ธิญาดา พรรณบัว และหนูเล็ก ภัทรวดี ปิ่นทอง
ร่วมสนับสนุนเกษตรกร ซื้อผักคุณภาพดีในราคายุติธรรม ส่งตรงจากสวน อิ่มอกอิ่มใจแบบสบายกระเป๋า กับผักสดนานาชนิดครบครันที่สุดในประเทศไทย ทั้งได้ช่วยเหลือเกษตรกร ณ ตลาดสี่มุมเมือง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.