Header Ads

Header ADS

กรมพัฒน์ฯ คั้นหัวกะทิ 10 สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบแห่งปี! พร้อมเปิดตัวในงาน Genius Service Business Model 2020 กรมพัฒน์ฯ คั้นหัวกะทิ 10 สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบแห่งปีพร้อมเปิดตัวในงาน Genius Service Business Model 2020
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดตัวพร้อมมอบโล่และวุฒิบัตรให้แก่ 10 ธุรกิจบริการต้นแบบแห่งปี 2563 และ    ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Genius Service Business Model 2020 รวมถึงออกร้านแสดงผลงานความสำเร็จ            ให้เป็นที่ประจักษ์ และฟังความรู้ดีๆ ในวิถี Geniusจากกูรู ก่อนนำเทคนิคและเครื่องมือการตลาดที่สั่งสมไปลุย              สร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างเต็มที่

                                    

            นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดว่า ในวันนี้ (วันพุธที่ 16 กันยายน 2563) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดงาน สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบแห่งปี (Genius Service Business Model 2020)” ณ เพิร์ลโดม @ Pearl Bangkok โดยได้มอบหมายให้นางสาววรรณศรี โชติกะพุกกณะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการเป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันสิ้นสุดโครงการสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ ประจำปี 2563 ที่ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจบริการ  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจบริการยุคใหม่ และเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้พัฒนาโมเดลธุรกิจของตนเอง ตลอดจนการปรับภาพลักษณ์ธุรกิจให้ทันต่อโลกยุคใหม่


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.