Header Ads

Header ADS

​ วิฟสกินขมิ้นโกลด์เซรั่มโดยจุ๋ยวรัทยาได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นแห่งชาติ 2563วิฟสกิน (VIV SKIN) เป็นแบรนด์ผู้นำที่มีเอกลักษณ์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในตลาดความงามในเครือบริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวเชั่นคอสเมติก จำกัด โดย คุณจุ๋ย วรัทยา นิลคูหา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มียุทธศาสตร์ในการร่วมมือกับทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำการคัดสรรสารสกัดชั้นเลิศจากทั่วโลกโดยเฉพาะสมุนไพรไทยที่มีการสกัดด้วยเทคโนโลยีแบบพิเศษ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรเฉพาะของทางวิฟสกิน ที่เหมาะกับผิวคนไทยและสภาพอากาศของเมืองไทย แม้แต่คุณจุ๋ยเองก็คือผู้ใช้จริงตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมาที่ก่อตั้งบริษัท และที่สำคัญคือ มีราคาย่อมเยาที่สามารถจับต้องได้วิฟสกิน (VIV SKIN) เป็นแบรนด์ผู้นำที่มีเอกลักษณ์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในตลาดความงามในเครือบริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวเชั่นคอสเมติก จำกัด โดย คุณจุ๋ย วรัทยา นิลคูหา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มียุทธศาสตร์ในการร่วมมือกับทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำการคัดสรรสารสกัดชั้นเลิศจากทั่วโลกโดยเฉพาะสมุนไพรไทยที่มีการสกัดด้วยเทคโนโลยีแบบพิเศษ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรเฉพาะของทางวิฟสกิน ที่เหมาะกับผิวคนไทยและสภาพอากาศของเมืองไทย แม้แต่คุณจุ๋ยเองก็คือผู้ใช้จริงตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมาที่ก่อตั้งบริษัท และที่สำคัญคือ มีราคาย่อมเยาที่สามารถจับต้องได้


2 ส.ค. 2563 “ขมิ้นโกลด์เซรั่ม” ได้รับคัดเลือกเป็น“ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ” Prime Minister Herbal Awards (PMHA) โดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ และพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งและเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพร

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.