Header Ads

Header ADS

3เอ็ม ประเทศไทย ร่วมบริจาคเงิน แก่มูลนิธิของขวัญแห่งความสุข เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสกว่า 1.5 แสนบาท
3เอ็ม ประเทศไทย ร่วมบริจาคเงิน แก่มูลนิธิของขวัญแห่งความสุข

เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสกว่า 1.5 แสนบาท


บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในนาม 3MGives ได้บริจาคเงินกว่า 157,200 บาท

หรือ 5,000 เหรียญสหรัฐ แก่มูลนิธิของขวัญแห่งความสุข หรือ 
Gift of

Happiness Foundation ผ่านองค์กร Global Giving โดยมูลนิธิของขวัญแห่งความสุขได้นำเงินดังกล่าวไปจัดหา เสื้อผ้า

อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์อาบน้ำ และชุดชั้นใน ให้แก่เด็กด้อยโอกาสที่ขาดอุปกรณ์การเรียน

และอุปกรณ์พื้นฐานในการดำรงชีวิต กว่า 1,000 คน จากโรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล เช่น

โรงเรียนบ้านทับจันทร์ โรงเรียนดรุณศึกษา โรงเรียนวิชาวดี จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญามอญ วัดโคก จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น เมื่อเร็ว ๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.