Header Ads

Header ADS

ซีพี-เมจิสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา5 โรงเรียนประชารัฐCONNEXT ED ในจ.สระบุรี


ซีพี-เมจิสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐCONNEXT ED ใน.สระบุรี

นายแปลกเทพรักษ์(ที่จากขวานายอำเภอหนองแคจ.สระบุรี เป็นประธานในพิธีร่วมกับนายวิวัฒน์ภูมิพิทักษ์กุล
(ที่จากขวารองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัซีพีเมจิจำกัดมอบเงินสนับสนุนโครงการรร.ประชารัฐCONNEXT ED ให้แก่โรงเรียนได้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดหนองแคโรงเรียนวัดหนองครกโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญโรงเรียนวัดขอนชะโงกและโรงเรียนหินกองพิบูลย์อนุสรณ์รวม1,450,000บาทเพื่อใช้พัฒนาการศึกษาทั้งบุคลากรการเรียนการสอนแบบActive Learning การบูรณาการการสอนแบบSMT การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยครูเจ้าของภาษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แบบPLCเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและยกระดับการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืนโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์.หนองแค.สระบุรี./รี.

ซีพี-เมจิ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED ใน จ.สระบุรี

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.