Header Ads

Header ADS

ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ ห่วงใยนักเรียน มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน


ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ ห่วงใยนักเรียน มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน


ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เปี่ยมด้วยความสุข โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนลูกหลานเกษตรกรที่อยู่ในวัยเรียน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายและยังสามารถช่วยป้องกันโรคอ้วนได้บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัทผู้ผลิตน้ำมะพร้าวน้ำหอมประเภทพาสเจอร์ไรส์และส่งออกจำหน่ายในตลาดต่างประเทศภายใต้กองทุนแฟร์ฟอร์ไลฟ์พรีเมี่ยม (Fair for Life Premium Fund) นำโดยนายแมททิว ชัวมอง (แถวยืน-กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาคู่ค้าเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน และนางสาวอเล็กซานดร้า บอยซ์นิค (แถวนั่ง-ซ้ายมือ) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและพันธกิจ ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF(มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยยืน-ที่ 5 จากขวา)  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา ครั้งที่ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้โรงเรียนแห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านยกกระบัตร โรงเรียนวัดบางกระเจ้า โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) โรงเรียนบ้านดอนไผ่ราษฎร์รังสฤษฏ์ โรงเรียนวัดโรงธรรม (มิตรภาพที่ 70) และโรงเรียนบ้านห้วยผาก

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมากว่า 30 ปี จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงานหรือสาธารณชนที่สนใจร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสังคมหรือมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนกับมูลนิธิ EDFสามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org หรือโทรศัพท์ (662) 579 9209-11นอกจากนั้นยังสามารถค้นหารายละอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิได้ที่เว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.