Header Ads

Header ADS

พาณิชย์กระตุ้นตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ คอลแลบฯ แบรนด์ต่างกลุ่มธุรกิจหวังเพิ่มมูลค่าส่งออก


พาณิชย์ใช้โอกาสในยุคโควิด-19 พัฒนากลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ กระตุ้นผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง จัดโครงการ STYLE BANGKOK COLLABORATION เปิดโอกาสให้แบรนด์ต่างกลุ่มธุรกิจจับคู่กันเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าใหม่ เน้นดีไซน์โดดเด่น และรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย สามารถผลิตและส่งออกได้จริง พร้อมโชว์ในงาน STYLE BANGKOK ครั้งต่อไป หวังเพิ่มมูลค่าการส่งออกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในโลกธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะสินค้าไลฟ์สไตล์เพราะเป็นสินค้าที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน แม้ผู้ประกอบการจะมีโอกาสเข้าถึงตลาด แต่หากสินค้ายังไม่โดดเด่นหรือสามารถสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าได้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ ก็เป็นการยากสำหรับการแข่งขัน
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตส์ใหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ครั้งต่อไป หรือ STYLE BANGKOK COLLABORATION มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ในการออกแบบและผลิตสินค้าใหม่อยู่เสมอ ทั้งยังดึงดูดความสนใจให้ผู้ซื้อผู้นำเข้าเดินทาง/เข้าชมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok มากขึ้น และเพิ่มมูลค่าการส่งออก สร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาด ขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก (Local to Global Linkage) อีกด้วย
โดยการจัดงาน STYLE Bangkok ใน 5 ครั้งที่ผ่านมา เป็นการรวมการจัดงานแสดงสินค้าสำคัญ 3 งานของกรมฯ ได้แก่ งานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง (BIFF&BIL) งานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้าน (BIG+BIH) และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิจอร์ (TIFF) รูปแบบสินค้าที่ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า (Buyer) ได้เห็นนั้นจะเป็นรูปแบบที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก เพราะเป็นสินค้าในกลุ่มเดิม แต่โครงการพัฒนาสินค้าไฟล์สไตล์ฯ ที่จัดขึ้นนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน STYLE Bangkok ได้ศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้วัตถุดิบในประเทศ (Local Content) ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยร่วมมือกันในการออกแบบและผลิตสินค้าใหม่ เช่น การนำผู้ประกอบการในโชน TIFF และผู้ประกอบการในโซน BIG+BIH มาร่วมกันสร้างสรรค์สินค้าใหม่ นำเสนอให้แก่ผู้ที่เข้าชมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้แก่ นายโอรส ธรรมาชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟอร์นเทรด จำกัด, นายวิสุทธิ์ ลิ้มอารีย์ ผู้ก่อตั้ง Asiatides และ Wit’s Collection, นายรัฐ เปลี่ยนสุข นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และผู้ก่อตั้ง Sumphat Gallery และนางเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ นักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ ผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์ แบรนด์ Mook V มาร่วมให้คำปรึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับสินค้าที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการคอนเซ็ปต์ การใช้งาน กระบวนการผลิต หรือการดัดแปลงสำหรับการใช้งานในแง่มุมต่างๆ
จากจำนวนของผู้ประกอบการ 46 คู่ ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการคัดเลือกทั้งสิ้น 20 คู่ (กลุ่ม) เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสินค้าต่อไป อาทิ KORAKOT x TIMA / DEESAWAT x HEARTIST / I-SPA x MOBELLA x PASAYA / BOXBOX x EGGWHITE x THAIS / EGGWHITE x ON-TIME เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้หลังจากผ่านกระบวนการทั้งหมด จะต้องนำเสนอผลงานการพัฒนาภายใต้โครงการและแผนการตลาดต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเป็นครั้งสุดท้าย และได้รับประกาศนียบัตรต่อไป
"กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชื่อมั่นว่าโครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตส์ใหม่ฯ นี้จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ได้เป็นอย่างดี และจุดประกายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่อยู่คนละรูปแบบธุรกิจ ซึ่งจะต่อยอดการดำเนินงานต่อไปได้ในอนาคตเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน" นายสมเด็จ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.