Header Ads

Header ADS

BUS THAI ระดมสมาชิก หาทางออกหลังวิกฤต COVID-19BUS THAI ระดมสมาชิก หาทางออกหลังวิกฤต COVID-19

ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) กล่าวภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ว่า “ผู้ประกอบการรถโดยสารเราได้รับผลกระทบมาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 เราได้รับสัญญาณมาแล้ว เรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง จนมาถึงการเดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 เรามีการเรียกร้อง และขอความช่วยเหลือไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่จนถึงปัจจุบัน รถโดยสาร เป็นธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ถูกลืม ทั้ง ๆ ที่เราเป็นผู้ที่นำนักท่องเที่ยวจากต่างชาติไปยังสถานที่ต่าง ๆ เราเป็นด่านแรกในการต้อนรับ เพื่อสร้างความประทับใจ แต่พอร้องขอความช่วยเหลืออะไรไป กลับโนบ่ายเบี่ยง”


“แต่แม้ว่าเราจะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วง ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังคงมุ่งมั่นและรักษามาตรฐานของการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าการจัดทำมาตรฐาน SHA  หรือ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และ มาตรฐาน THAILAND SURE 2020 ซึ่งทางสมาคมฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการ แต่สุดท้ายเราก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ”


ดร.วสุเชษฐ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมได้ดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกในทุกทางที่สามารถจะดำเนินการได้ จนมาสู่วันนี้ที่เราจะต้องมาช่วยกันระดมความคิดให้เกิดแนวทางแก้ปัญหา เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ โดยจะต้องเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอย่างจริงใจ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อที่จะได้ระดมความคิดเห็น นำไปสู่การแก้ปัญหา ให้กับเพื่อนสมาชิกต่อไป  ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.