Header Ads

Header ADS

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการรีไซเคิลขวด PETของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในงาน GCNT Forum 2020 : Thailand Business Leadership for SDGs


นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการรีไซเคิลขวด PETของอินโดรามา เวนเจอร์ส
ในงาน GCNT Forum 2020 : Thailand Business Leadership for SDGs


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ในงาน “GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for SDGs” ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ โดยนายริชาร์ด โจนส์ รองประธานกรรมการอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิลและขวดน้ำดื่ม PET ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 100% ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ซึ่งการรีไซเคิล PET ถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่แสดงความรับผิดชอบสูงสุดต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี 2573 ของสหประชาชาติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศของภูมิภาคอาเซียนที่ยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้ PET รีไซเคิลสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มภายในประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.