Header Ads

Header ADS

16-17 ตุลาคมนี้ ขอเชิญชวนชมขบวนแห่โคมบูชา ในงาน “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์” ครั้งที่ 7

16-17 ตุลาคมนี้ ขอเชิญชวนชมขบวนแห่โคมบูชา ในงาน "แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์" ครั้งที่ 7

จังหวัดชลบุรี ชวนนักท่องเที่ยวชมขบวนแห่โคมบูชาพระพุทธฉาย เขาชีจรรย์ โดยพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วาดด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะ บรมสารีริกธาตุ เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของชาวสัตหีบ พร้อมร่วมชมโขนรามเกียรต์อันงดงาม จากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี นอกจากนี้ยังมีการแสดงวัฒนธรรมจากชุมชนท้องถิ่น

แล้วพบกันที่ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพุทธวชิรอุตตโมภาสศาสดา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.