Header Ads

Header ADS

วศ.พร้อมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563


 วศ.พร้อมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563


         กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานที่ให้บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเทคนิคทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้งฝึกอบรมระยะสั้น และฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
         วศ.พร้อมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ด้วยแผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการให้บริการฝึกอบรมด้วยระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ผู้ที่สนใจสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์http://blpd.dss.go.th

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.