Header Ads

Header ADS

บลจ.ทาลิส แนะลงหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ยังเติบโตท่ามกลางศก.ยังไม่ฟื้น

 บลจ.ทาลิส แนะลงหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ยังเติบโตท่ามกลางศก.ยังไม่ฟื้น

ชูกอง TLMSEQ ผลงานเด่น

 

นายประภาส  ตันติพิบูลย์ศักดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด เปิดเผยภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยว่า บลจ.ทาลิส ยังคงแนะนำการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากหลายบริษัทมีแนวโน้มฟื้นตัวและเติบโตได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และตราบใดที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ หรือนักลงทุนต่างชาติยังไม่กลับมาซื้อหุ้นไทย การลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่จะมีความเสี่ยงจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติมากกว่า ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมี Performance ที่ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่  เมื่อพิจารณาจาก Index  โดยดัชนีราคา sSET ซึ่งเป็นดัชนีราคาหุ้นขนาดเล็ก ปรับตัวขึ้นถึง 45.95%  นับจาก SET Index ปรับตัวลดลงจนถึงจุดต่ำสุดที่ 1,044 จุด (19 มี.ค.63-30 ก.ย.63)  เปรียบเทียบกับ ดัชนี SET Index ที่ปรับตัวขึ้น18.47% และ ดัชนี SET50 ที่ปรับตัวขึ้น 12.87%  (ที่มา:www.settrade.com)

คาดว่าปีหน้าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก ยังคงเติบโต มีหลายบริษัทยังเติบโตได้ดี เพียงแต่ต้องเลือกหุ้นเพราะบางตัวราคา       ไม่ถูกแล้ว ปรับตัวขึ้นกันมาพอสมควรเพราะฉะนั้นจึงต้องคัดเลือกคัดสรรไปเรื่อยๆ  นายประภาส กล่าว

สำหรับบลจ.ทาลิส มีกองทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ กองทุนเปิดทาลิส Mid/Small Cap หุ้นทุน(TLMSEQ) ซึ่งเป็นกองทุนที่สามารถสร้างผลดำเนินงานที่โดดเด่น โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 3.83% ย้อนหลัง 3เดือนอยู่ที่ 7.03% ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 60.69% และย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 0.01% และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน sSET Index ซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ -4.57% ย้อนหลัง 3เดือนอยู่ที่ 4.03% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 45.03% และย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -12.06%

นายประภาส กล่าวว่า ผลงานที่โดดเด่นมาจากคัดเลือกลงทุนรายหลักทรัพย์ (Stock Selection) เพราะหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีอยู่จำนวนมาก บลจ.ทาลิสเน้นการเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยอาจจะเป็นบริษัทที่อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากโควิด19 ไม่มากและฟื้นตัวได้เร็ว หรือบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 หรือบริษัทที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์       โควิด19

ทั้งนี้ กลยุทธ์การรักษาผลตอบแทนที่ดีระยะยาว  มองว่าวัคซีนโควิด19 คงจะพัฒนาสำเร็จและสามารถใช้ได้ในปีนี้หรือปีหน้า ดังนั้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ฟื้นตัวอย่างเร็ว บลจ.ทาลิสเลือกลงทุนในบริษัทที่สามารถที่จะสร้างรายได้ หรือผลกำไรที่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวจากเศรษฐกิจรอบใหม่ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการลงทุนของหุ้นหรือบริษัทต่าง ๆ  และยังหลีกเลี่ยงในการลงทุนสำหรับธุรกิจไหนที่จะลุ้นว่าจะกลับมาจากขาดทุนเป็นกำไรเมื่อไร หรือผลประกอบการจะสร้างกำไรจะฟื้นได้หรือไม่ แต่ทั้งนี้ยังมีการติดตามหุ้นกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกัน

โดยกองทุน TLMSEQ มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-015-0222 /www.talisam.co.th

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.