Header Ads

Header ADS

ดูแลดวงตาให้สดใส ป้องกันโรคต้อหิน

ดูแลดวงตาให้สดใส ป้องกันโรคต้อหิน

โรคต้อหิน เกิดจากความผิดปกติที่ขั้วประสาทตา ทำให้เกิดอาการค่อยๆ มองเห็นภาพไม่ชัด หรือเลือนลางไปในที่สุด ซึ่งการเกิดโรคต้อหิน อาจเกิดจากโรคอื่นที่มาเกี่ยวข้องด้วยเช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงขั้วประสาทตาลดลง ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดโรคต้อหินอีกด้วย โดยคนที่เสี่ยงต่อโรคต้อหิน ส่วนมากจะเป็นผู้ที่สายตาสั้นมาก และยาวมาก หรือคนที่เคย มีอาการตาอักเสบ หรือผู้ป่วยที่มีประใติการเป็นไมเกรน เป็นต้น โดยส่วนมากพบในคนที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป การตรวจคัดกรอง ป้องกันโรคต้อหิน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะอาการแสดงโรคต้อหินจะค่อยเป็รนค่อยไป และไม่แสดงอาการ ชัดเจนในระยะแรก หากไม่ทันสังเกตหรือไม่รู้ทันอาจไม่ทันการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตา : โทร. 02-391-0011 ต่อ 601 , 602 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.